Terénní programy pro děti a mládež

Terénní programy pro děti a mládež v Olomouci

Terénní programy pro děti a mládež v Olomouci nabízí možnosti smysluplného trávení volného času, motivují k seberealizaci a podporují zdravý životní styl dětí a mladých lidí.

Terénní programy pro děti a mládež v Prostějově

Terénní programy pro děti a mládež v Prostějově jsou službou aktivního vyhledání dětí a mládeže v jejich přirozeném prostředí (Prostějov a Konice) Posláním je motivovat a podporovat děti a mládež k aktivnímu přístupu při řešení osobních situací zejména v období dospívání, poskytovat sociální služby a dostupnou nabídku volnočasových aktivit v jejich přirozeném prostředí.