Pro školská a jiná edukační zařízení

Centrum prevence v Brně je službou programů primární prevence, které jsou určeny dětem a mládeži. Pracovníci centra působí ve školách a školských zařízeních všech typů. Aktivity primární prevence a poradenství jsou prováděny také v prostorách Centra.

Programy vychází z potřeb školských zařízení a účastníků programu. Výběr a použití konkrétní techniky a uplatnění vhodných dovedností pracovníka primární prevence je vždy prováděno s ohledem na cílovou skupinu primární prevence s nutností předem se seznámit s jejími specifiky a zvláštnostmi.

Preventivní programy se realizují v jednotlivých školských zařízeních nebo v prostorách Centra prevence

Programy jsou realizovány pro skupiny s max. počtem 30 účastníků nebo 1 třída (mimo komponované programy apod.) Přítomnost třídního učitele je žádoucí. Žáci mají právo na přestávku.

Důraz je kladen na kontinuitu a integraci programů do školní preventivní strategie (minimálního preventivního plánu).

Centrum poskytuje systematické a kvalitní vzdělávání poskytovatelům služeb a jejich pracovníkům v oblasti sociálních služeb, školských a zdravotnických zařízení nebo v jiných pomáhajících profesích.

Poradna EXTC.CZ poskytuje široké množství informací o drogách, jejich užívání, minimalizaci rizik, možnostech intervence a léčby, a také kontakty na konkrétní léčebná a poradenská zařízení.