Pro rodiče a blízké osoby

Ambulantní formou poskytujeme službu, jejílmž cílem je pomoci dětem, mladistvým, celé jeho rodině, ale i široké veřejnosti s problémy, které vznikají užíváním drog nebo díky jiným patologickým jevům. Poradenství vychází z individuálních potřeb klienta, jde o společné hledání řešení problémů, jejich následné uskutečňování a o podporu rodiny a její výchovné funkce. 

Centrum prevence v Brně je službou programů primární prevence, které jsou určeny dětem a mládeži. Pracovníci centra působí ve školách a školských zařízeních všech typů. Aktivity primární prevence a poradenství jsou prováděny také v prostorách Centra.

AT ordinace  pracuje s problémovými uživateli (dospělými a dospívajícími od 15let) návykových látek a závislými na těchto látkách, kteří potřebují psychiatrickou pomoc.

Služba je určena lidem ohroženým důsledky užívání nealkoholových drog, alkoholu, lidem závislým na hraní (gambling), jejich partnerům, rodinám a blízkému sociálnímu okolí.

Denní psychoterapeutické sanatorium je zdravotnickým zařízením, v rámci kterého je poskytována i bezplatná substituční léčba metadonem pro klienty s těžkou závislostí na heroinu nebo jiném opiátu.

Služba nabízí strukturované individuální i rodinné poradenství, zaměřené na problematiku zvládání závislosti v rámci širokého sociálního kontextu a také na dosažení osobní duševní rovnováhy. Mezi nejčastější řešená témata patří podpora a sanace rodiny a blízkých osob závislých, práce na motivaci a jejím udržení, hledání a rozvoj funkčních zdrojů klienta vedoucích k postupnému přijetí změny, podpora a pomoc při rozhodování abstinovat od drog, či pomoc při zvládnutí problémů s hráčstvím včetně otázek dluhů a základního právního poradenství.

Služba nabízí strukturované individuální i rodinné poradenství, zaměřené na problematiku zvládání závislosti v rámci širokého sociálního kontextu a také na dosažení osobní duševní rovnováhy. Mezi nejčastější řešená témata patří podpora a sanace rodiny a blízkých osob závislých, práce na motivaci a jejím udržení, hledání a rozvoj funkčních zdrojů klienta vedoucích k postupnému přijetí změny, podpora a pomoc při rozhodování abstinovat od drog, či pomoc při zvládnutí problémů s hráčstvím včetně otázek dluhů a základního právního poradenství.

Projekt určený hráčům/hráčkám (ruleta, automaty, sázení,…), jejich blízkým (rodiče, partneři, manželky, manželé, děti, sourozenci, přátelé…). Projekt realizují dvě ambulance sdružení a to v Olomouci a Brně.

Poradna EXTC.CZ poskytuje široké množství informací o drogách, jejich užívání, minimalizaci rizik, možnostech intervence a léčby, a také kontakty na konkrétní léčebná a poradenská zařízení.