Nízkoprahové kluby a terénní služby pro děti a mládež

Nízkoprahové kluby (NZDM) a Terénní programy pro děti a mládež poskytují zázemí, podporu a odbornou pomoc dospívajícím v obtížné životní situaci. Posláním těchto služeb je motivovat a podporovat děti a mládež k aktivnímu přístupu při řešení osobních situací zejména v období dospívání, poskytovat sociální služby a dostupnou nabídku volnočasových aktivit.

Nízkoprahové kluby pro děti a mládež (NZDM):

Terénní programy pro děti a mládež: