Jste, nebo jste byl/a v konfliktu se zákonem?

 Drogové služby ve vězení

Cílem služby je kontaktovat uživatele drog ve vazbě a ve výkonu trestu odnětí svobody a reagovat na jeho aktuální drogovou i kriminální situaci. Pracovníci této služby motivují klienty k abstinenci během pobytu ve vězení a ke změně dosavadního způsobu života a abstinenci i na svobodě.


 

Duchovně pastorační služba je službou duchovní pomoci a doprovázení těm klientům, kteří cítí potřebu této pomoci a zvolí ji. Je výrazem nediskriminujícího přístupu ke klientům, kteří hledají pomoc duchovního.

Poradenské centrum v Brně nabízí odborné sociální poradenství lidem, kteří se zotavují z dlouhodobého užívání nelegálních drog anebo jsou nespokojeni se svým aktuálním životním stylem spojeným s drogami.