Hrajete? Chcete přestat hrát?

Projekt určený hráčům/hráčkám (ruleta, automaty, sázení,…), jejich blízkým (rodiče, partneři, manželky, manželé, děti, sourozenci, přátelé…). Projekt realizují dvě ambulance sdružení a to v Olomouci a Brně.

Služba je určena lidem ohroženým důsledky užívání nealkoholových drog, alkoholu, lidem závislým na hraní (gambling), jejich partnerům, rodinám a blízkému sociálnímu okolí.

Služba nabízí strukturované individuální i rodinné poradenství, zaměřené na problematiku zvládání závislosti v rámci širokého sociálního kontextu a také na dosažení osobní duševní rovnováhy. Mezi nejčastější řešená témata patří podpora a sanace rodiny a blízkých osob závislých, práce na motivaci a jejím udržení, hledání a rozvoj funkčních zdrojů klienta vedoucích k postupnému přijetí změny, podpora a pomoc při rozhodování abstinovat od drog, či pomoc při zvládnutí problémů s hráčstvím včetně otázek dluhů a základního právního poradenství.

Služba nabízí strukturované individuální i rodinné poradenství, zaměřené na problematiku zvládání závislosti v rámci širokého sociálního kontextu a také na dosažení osobní duševní rovnováhy. Mezi nejčastější řešená témata patří podpora a sanace rodiny a blízkých osob závislých, práce na motivaci a jejím udržení, hledání a rozvoj funkčních zdrojů klienta vedoucích k postupnému přijetí změny, podpora a pomoc při rozhodování abstinovat od drog, či pomoc při zvládnutí problémů s hráčstvím včetně otázek dluhů a základního právního poradenství.