Chcete přestat užívat? Absolvoval/a jste léčbu?

Služba je určena lidem ohroženým důsledky užívání nealkoholových drog, alkoholu, lidem závislým na hraní (gambling), jejich partnerům, rodinám a blízkému sociálnímu okolí.

Terapeutická komunita v Podcestném Mlýně poskytuje rezidenční léčbu pro klienty s diagnózou závislosti na nealkoholových drogách, popř. smíšené závislosti. Cílem léčby je podpora klienta v rozhodnutí žít v trvalé abstinenci, změna dosavadního rizikového chování, osobní růst a rozvoj, resocializace.

Doléčovací centrum v Brně je službou podporující klienty v dokončení léčebného procesu. S klienty pracujeme postupy poradenství, psychoterapie, sociální práce - včetně chráněného bydlení. Do centra klienti také dochází.

Program je určen pro klienty s těžkou závislostí na opiátech, u kterých není možná léčba abstinenční. Léčebný plán je stanovován individuálně. 

Poradenské centrum v Brně nabízí odborné sociální poradenství lidem, kteří se zotavují z dlouhodobého užívání nelegálních drog anebo jsou nespokojeni se svým aktuálním životním stylem spojeným s drogami.

dva byty 1+1 v běžné bytové zástavbě, v nichž je nabízeno krátkodobé ubytování (maximálně 6 měsíců) lidem s diagnostikovanou závislostí na nelegálních drogách, kteří se rozhodli pro abstinenci.

Sociálně terapeurická dílna EIKÓN v Brně nabízí  terapeutickou podporu směřující k návratu a znovuzapojení klienta do společnosti a také možnost přivýdělku. Program je určen pro abstinující klienty s drogovou minulostí

Duchovně pastorační služba je službou duchovní pomoci a doprovázení těm klientům, kteří cítí potřebu této pomoci a zvolí ji. Je výrazem nediskriminujícího přístupu ke klientům, kteří hledají pomoc duchovního.