Víceúčelová drogová služba na Blanensku

Kontakt

Víceúčelová drogová služba na Blanensku

Fügnerova 1
678 01 Blansko
Tel.: +420 516 411 692
Mob.: +420 605 839 039
terenbk@podaneruce.cz

 

Vedoucí projektu

Bc. Gabriela Vejrostová, DiS.
Mob.: + 420 774 916 048
vejrostova@podaneruce.cz

Najdi na mapě.

Aktuality

V pátek 8. 12. 2017 bude z provozních důvodů zavřeno! Děkujeme za pochopení (Víceúčelová drogová služba na Blanensku).

Od pondělí 4. 12. je opět možné  objednat se na konzultaci k Petře Kuchařové z Terapeutického centra v Jihomoravském kraji.

Poslání služby

Posláním služby je minimalizace zdravotních a sociálních rizik spojených s užíváním nealkoholových drog včasnou pomocí a předcházením rozvoji problému. Prevence infekčních onemocnění a jejich šíření. Ochrana společnosti před možnými negativními důsledky zneužívání návykových látek a zmírnění psychosociální zátěže sociálního okolí uživatelů drog.


Provozní doba: 10:00 - 18:00 (pracovní dny)

Kontaktní hodiny pro neobjednané klienty: 11:00 - 18:00

Objednaní klienti
: Klienti se mohou objednávat v čase 10:00 - 18:00 na telefonním čísle +420 605 839 039

Individuální a rodinné poradenství pro rodiče a osoby blízké uživatelů drog poskytujeme po předchozí domluvě.

Orientační testování na infekční onemocnění provádíme pouze na kontaktním místě (Fügnerova 1, Blansko).

 

10:00 – 14:00

14:00 – 18:00

Pondělí

Fügnerova 1, Blansko

Terén Blansko

Úterý

Fügnerova 1, Blansko

Terén Boskovice

Středa

Fügnerova 1, Blansko

Terén Blansko

Čtvrtek

Fügnerova 1, Blansko

Terén Adamov*

Pátek

Fügnerova 1, Blansko

Terén Blansko

 *Případně jiné obce na Blanensku.

Program je určen:

 • problémovým uživatelům nealkoholových drog
 • osobám závislým na nealkoholových drogách
 • osobám experimentujícím s nealkoholovými drogami
 • rodičům a osobám blízkým uživatelů nealkoholových drog
 • abstinujícím bývalým uživatelům nealkoholových drog

Nabízené služby:

 • odborné poradenství pro uživatele nealkoholových drog (zdravotní, sociální, právní)
 • odborné poradenství pro osoby blízké uživatelů nealkoholových drog
 • zprostředkování kontaktu na další odborná zařízení
 • základní zdravotní ošetření
 • podpora a pomoc v krizové situaci
 • výměnný program injekčního a jiného zdravotního materiálu
 • testování infekčních onemocnění (HIV, hepatitida B a C)
 • asistenční služba

Zásady poskytování služeb:

Dobrovolnost, bezplatnost, zachování anonymity, důvěrný rámec kontaktu, nízký práh vstupu do služby, minimalizace rizik (Harm Reduction), ochrana veřejného zdraví (Public Health), respektování volby a svobodné vůle uživatele služby.


Poslání, cíle, zásady služby a další informace najdete v registru sociálních služeb zde


Pracovní tým:

 • Bc. Gabriela Vejrostová, DiS. - vedoucí služby, sociální pracovnice
 • Mgr. et Mgr. Roman Porč, DiS. - sociální pracovník
 • Supervizor: Mgr. Michal Horák

Odborné vedení služby:

 • MUDr. Jiří Dolák - odborné vedení služby,odborný ředitel
 • Mgr. Petr Blažek - odborné vedení služby, vedoucí oddělení

Terapeutické centrum v Jihomoravském kraji - detašované pracoviště Blansko

Od 1. 7. 2016 poskytuje své služby v Blansku na adrese Fügnerova 1 Terapeutické centrum v Jihomoravskémkraji. Ambulantní léčebný program je určený pro lidi, kteří experimentují nebo jsou závislí na alkoholu, lécích, hrají nebo sázejí, a chtějí to změnit. Jsme tady i pro jejich partnery/partnerky, rodiny a blízké osoby.

Nabízíme individuální psychoterapii, skupinovou psychoterapii, rodinnou terapii, adiktologické a psychologické poradenství, krizovou intervenci, zprostředkováváme další odbornou pomoc.

Sezení vedou kvalifikovaní psychoterapeuti a psychoterapeutky, kteří prošli psychoterapeutickým výcvikem a pracují pod supervizí.

Konzultace je možné domlouvat individuálně na tel. č. 775 884 363. Více informací na http://elysium.podaneruce.cz/.


 Projekt je financován dotační podporou:

 • Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
 • Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
 • Ministerstva zdravotnictví ČR
 • Jihomoravského kraje
 • Města Blanska
 • Města Boskovice

 

 http://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/protidrogova-politika-72746/    http://www.boskovice.cz/

http://www.mzcr.cz/http://www.kr-jihomoravsky.cz/