Víceúčelová drogová služba na Blanensku

Kontakt

Víceúčelová drogová služba na Blanensku

Fügnerova 1
678 01 Blansko
Tel.: +420 516 411 692
Mob.: +420 605 839 039
terenbk@podaneruce.cz

 

Vedoucí projektu

Bc. Gabriela Vejrostová, DiS.
Mob.: + 420 774 916 048
vejrostova@podaneruce.cz

Najdi na mapě.

Aktuality

Dne 22. 6. 2018 bude z důvodu vzdělávání pracovníků služba UZAVŘENA. Děkujeme za pochopení.

Poslání služby

Posláním služby je zmírňovat zdravotní a sociální rizika poskytováním služeb lidem na Blanensku, kteří se v souvislosti s užíváním nealkoholových drog a alkoholu ocitli v nepříznivé sociální situaci.


Provozní doba: 09:00 - 17:00 (pracovní dny)

Individuální a rodinné poradenství pro rodiče a osoby blízké uživatelů návykových látek poskytujeme po předchozí domluvě.

Terén Blansko nebo zázemí služby (po dohodě)

Stálé lokality

Pondělí

9-13

13-17 Blansko

Úterý

9-13

13-17 Boskovice

Středa

9-13

13-17 Blansko

Čtvrtek

9-13

13-17 Adamov*

Pátek

9-13

13-17 Blansko

*popřípadě dle domluvy další obce na Blanensku

 

Cílová skupina:

Do cílové skupiny služby patří osoby starší 16 let, které se v souvislosti s užíváním nealkoholových drog a alkoholu ocitly v nepříznivé sociální situaci.

Program je určen pro:

 • osoby, které problémově užívají nealkoholové drogy (high-risk drug user dle definice EMCDDA)
 • osoby, které nealkoholové drogy užívají rekreačně, či experimentují
 • osoby, které problémově užívají alkohol
 • osoby blízké a příbuzné těchto uživatelů

Do cílové skupiny nespadají:

 • osoby se závislostí na nikotinu
 • osoby s nelátkovou závislostí (hazardní hraní, PC hry, nakupování apod.)
 • osoby neužívající nealkoholové drogy, které nespadají do okruhu blízkých a příbuzných uživatelů nealkoholových drog.
 • osoby mladší 16 let

Nabízené služby:

 • Konzultace a poradenství pro uživatele nealkoholových drog a alkoholu
 • Konzultace a poradenství pro osoby blízké uživatelům nealkoholových drog a alkoholu
 • Zprostředkování kontaktu na další odborná zařízení
 • Asistenční služba
 • Základní zdravotní ošetření
 • Testování na infekční onemocnění (HIV, HBV, HCV)
 • Výměnný program injekčního a distribuce dalšího zdravotního materiálu sloužícího k bezpečnější aplikaci nealkoholových drog.
 • Podpora a pomoc v krizové situaci

Zásady poskytování služeb:

Hlavními zásadami poskytování služeb jsou dobrovolnost, bezplatnost, zachování anonymity, nízký práh vstupu do služby, minimalizace rizik (Harm Reduction) a ochrana veřejného zdraví (Public Health dle WHO).


Poslání, cíle, zásady služby a další informace najdete v registru sociálních služeb zde


Pracovní tým:

 • Bc. Gabriela Vejrostová, DiS. - vedoucí služby, sociální pracovnice
 • Mgr. et Mgr. Roman Porč, DiS. - sociální pracovník
 • Supervizor: Mgr. Michal Horák

Odborné vedení služby:

 • MUDr. Jiří Dolák - odborné vedení služby,odborný ředitel
 • Mgr. Petr Blažek - odborné vedení služby, vedoucí oddělení

Terapeutické centrum v Jihomoravském kraji - detašované pracoviště Blansko

Od 1. 7. 2016 poskytuje své služby v Blansku na adrese Fügnerova 1 Terapeutické centrum v Jihomoravskémkraji. Ambulantní léčebný program je určený pro lidi, kteří experimentují nebo jsou závislí na alkoholu, lécích, hrají nebo sázejí, a chtějí to změnit. Jsme tady i pro jejich partnery/partnerky, rodiny a blízké osoby.

Nabízíme individuální psychoterapii, skupinovou psychoterapii, rodinnou terapii, adiktologické a psychologické poradenství, krizovou intervenci, zprostředkováváme další odbornou pomoc.

Sezení vedou kvalifikovaní psychoterapeuti a psychoterapeutky, kteří prošli psychoterapeutickým výcvikem a pracují pod supervizí.

Konzultace je možné domlouvat individuálně na tel. č. 775 884 363. Více informací na http://elysium.podaneruce.cz/.


 Projekt je financován dotační podporou:

 • Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
 • Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
 • Ministerstva zdravotnictví ČR
 • Jihomoravského kraje
 • Města Blanska
 • Města Boskovice

 

 http://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/protidrogova-politika-72746/    http://www.boskovice.cz/

http://www.mzcr.cz/http://www.kr-jihomoravsky.cz/