Víceúčelová drogová služba na Blanensku

Kontakt

Víceúčelová drogová služba na Blanensku

Fügnerova 1
678 01 Blansko
Tel.: +420 516 411 692
Mob.: +420 605 839 039
terenbk@podaneruce.cz

 

Vedoucí projektu

Bc. Gabriela Vejrostová, DiS.
Mob.: + 420 774 916 048
vejrostova@podaneruce.cz

Najdi na mapě.

Aktuality

Z důvodu nemoci Petry Kuchařové jsou kontaktní hodiny zařízení Terapeutického centra v Jihomoravském kraji v pondělí i ve středu zrušeny. Děkujeme za pochopení.

Poslání služby

Posláním služby je minimalizace zdravotních a sociálních rizik spojených s užíváním nealkoholových drog včasnou pomocí a předcházením rozvoji problému. Prevence infekčních onemocnění a jejich šíření. Ochrana společnosti před možnými negativními důsledky zneužívání návykových látek a zmírnění psychosociální zátěže sociálního okolí uživatelů drog.


Provozní doba: 10:00 - 18:00 (pracovní dny)

Kontaktní hodiny pro neobjednané klienty: 11:00 - 18:00

Objednaní klienti
: Klienti se mohou objednávat v čase 10:00 - 18:00 na telefonním čísle +420 605 839 039

Individuální a rodinné poradenství pro rodiče a osoby blízké uživatelů drog poskytujeme po předchozí domluvě.

Orientační testování na infekční onemocnění provádíme pouze na kontaktním místě (Fügnerova 1, Blansko).

 

10:00 – 14:00

14:00 – 18:00

Pondělí

Fügnerova 1, Blansko

Terén Blansko

Úterý

Fügnerova 1, Blansko

Terén Boskovice

Středa

Fügnerova 1, Blansko

Terén Blansko

Čtvrtek

Fügnerova 1, Blansko

Terén Adamov

Pátek

Fügnerova 1, Blansko

Terén Blansko

 

Program je určen:

 • problémovým uživatelům nealkoholových drog
 • osobám závislým na nealkoholových drogách
 • osobám experimentujícím s nealkoholovými drogami
 • rodičům a osobám blízkým uživatelů nealkoholových drog
 • abstinujícím bývalým uživatelům nealkoholových drog
 • uživatelům nealkoholových drog v konfliktu se zákonem

Nabízené služby:

 • odborné poradenství pro uživatele nealkoholových drog (zdravotní, sociální, právní)
 • odborné poradenství pro osoby blízké uživatelů nealkoholových drog
 • zprostředkování kontaktu na další odborná zařízení
 • základní zdravotní ošetření
 • podpora a pomoc v krizové situaci
 • výměnný program injekčního a jiného zdravotního materiálu
 • testování infekčních onemocnění (HIV, hepatitida B a C)
 • asistenční služba

Zásady poskytování služeb:

Dobrovolnost, bezplatnost, zachování anonymity, důvěrný rámec kontaktu, nízký práh vstupu do služby, minimalizace rizik (Harm Reduction), ochrana veřejného zdraví (Public Health), respektování volby a svobodné vůle uživatele služby.


Poslání, cíle, zásady služby a další informace najdete v registru sociálních služeb zde


Pracovní tým:

 • Bc. Gabriela Vejrostová, DiS. - vedoucí služby, sociální pracovnice
 • Mgr. et Mgr. Roman Porč, DiS. - sociální pracovník
 • Supervizor: Mgr. Michal Horák

Odborné vedení služby:

 • MUDr. Jiří Dolák - odborné vedení služby,odborný ředitel
 • Mgr. Petr Blažek - odborné vedení služby, vedoucí oddělení

Terapeutické centrum v Jihomoravském kraji - detašované pracoviště Blansko

Od 1. 7. 2016 poskytuje své služby v Blansku na adrese Fügnerova 1 Terapeutické centrum v Jihomoravskémkraji. Ambulantní léčebný program je určený pro lidi, kteří experimentují nebo jsou závislí na alkoholu, lécích, hrají nebo sázejí, a chtějí to změnit. Jsme tady i pro jejich partnery/partnerky, rodiny a blízké osoby.

Nabízíme individuální psychoterapii, skupinovou psychoterapii, rodinnou terapii, adiktologické a psychologické poradenství, krizovou intervenci, zprostředkováváme další odbornou pomoc.

Sezení vedou kvalifikovaní psychoterapeuti a psychoterapeutky, kteří prošli psychoterapeutickým výcvikem a pracují pod supervizí.

Konzultace je možné domlouvat individuálně na tel. č. 775 884 363. Kontaktní doba je každé pondělí  od 13:00 do 17:00 a každou středu od 08:00 do 12:00. Více informací na http://elysium.podaneruce.cz/.


 Projekt je financován dotační podporou:

 • Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
 • Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
 • Ministerstva zdravotnictví ČR
 • Jihomoravského kraje
 • Města Blanska
 • Města Boskovice

 

 http://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/protidrogova-politika-72746/    http://www.boskovice.cz/

http://www.mzcr.cz/http://www.kr-jihomoravsky.cz/