Víceúčelová drogová služba na Blanensku

Kontakt

Víceúčelová drogová služba na Blanensku

Fügnerova 1
678 01 Blansko
Tel.: +420 516 411 692
Mob.: +420 605 839 039
terenbk@podaneruce.cz

 

Vedoucí projektu

Bc. Gabriela Vejrostová, DiS.
Mob.: + 420 774 916 048
vejrostova@podaneruce.cz

Najdi na mapě.

Aktuality

Od 2. 1. 2018 došlo ke změně provozní doby: 9:00 - 17:00 (pracovní dny).

Poslání služby

Posláním služby je zmírňovat zdravotní a sociální rizika poskytováním služeb lidem na Blanensku, kteří se v souvislosti s užíváním nealkoholových drog a alkoholu ocitli v nepříznivé sociální situaci.


Provozní doba: 09:00 - 17:00 (pracovní dny)

Kontaktní hodiny pro neobjednané klienty: 10:00 - 17:00

Objednaní klienti
: Klienti se mohou objednávat v čase 09:00 - 17:00 na telefonním čísle +420 605 839 039

Individuální a rodinné poradenství pro rodiče a osoby blízké uživatelů návykových látek poskytujeme po předchozí domluvě.

Orientační testování na infekční onemocnění provádíme pouze na kontaktním místě (Fügnerova 1, Blansko).

Individuální práce po předchozí domluvě

Terén Blansko nebo zázemí služby (po dohodě)

Stálé lokality

Pondělí

9-10

10-13

13-17 Blansko

Úterý

9-10

10-13

13-17 Boskovice

Středa

9-10

10-13

13-17 Blansko

Čtvrtek

9-10

10-13

13-17 Adamov*

Pátek

9-10

10-13

13-17 Blansko

*popřípadě dle domluvy další obce na Blanensku

 

Cílová skupina:

Do cílové skupiny služby patří osoby starší 16 let, které se v souvislosti s užíváním nealkoholových drog a alkoholu ocitly v nepříznivé sociální situaci.

Program je určen pro:

 • osoby, které problémově užívají nealkoholové drogy (high-risk drug user dle definice EMCDDA)
 • osoby, které nealkoholové drogy užívají rekreačně, či experimentují
 • osoby, které problémově užívají alkohol
 • osoby blízké a příbuzné těchto uživatelů

Do cílové skupiny nespadají:

 • osoby se závislostí na nikotinu
 • osoby s nelátkovou závislostí (hazardní hraní, PC hry, nakupování apod.)
 • osoby neužívající nealkoholové drogy, které nespadají do okruhu blízkých a příbuzných uživatelů nealkoholových drog.
 • osoby mladší 16 let

Nabízené služby:

 • Konzultace a poradenství pro uživatele nealkoholových drog a alkoholu
 • Konzultace a poradenství pro osoby blízké uživatelům nealkoholových drog a alkoholu
 • Zprostředkování kontaktu na další odborná zařízení
 • Asistenční služba
 • Základní zdravotní ošetření
 • Testování na infekční onemocnění (HIV, HBV, HCV)
 • Výměnný program injekčního a distribuce dalšího zdravotního materiálu sloužícího k bezpečnější aplikaci nealkoholových drog.
 • Podpora a pomoc v krizové situaci

Zásady poskytování služeb:

Hlavními zásadami poskytování služeb jsou dobrovolnost, bezplatnost, zachování anonymity, nízký práh vstupu do služby, minimalizace rizik (Harm Reduction) a ochrana veřejného zdraví (Public Health dle WHO).


Poslání, cíle, zásady služby a další informace najdete v registru sociálních služeb zde


Pracovní tým:

 • Bc. Gabriela Vejrostová, DiS. - vedoucí služby, sociální pracovnice
 • Mgr. et Mgr. Roman Porč, DiS. - sociální pracovník
 • Supervizor: Mgr. Michal Horák

Odborné vedení služby:

 • MUDr. Jiří Dolák - odborné vedení služby,odborný ředitel
 • Mgr. Petr Blažek - odborné vedení služby, vedoucí oddělení

Terapeutické centrum v Jihomoravském kraji - detašované pracoviště Blansko

Od 1. 7. 2016 poskytuje své služby v Blansku na adrese Fügnerova 1 Terapeutické centrum v Jihomoravskémkraji. Ambulantní léčebný program je určený pro lidi, kteří experimentují nebo jsou závislí na alkoholu, lécích, hrají nebo sázejí, a chtějí to změnit. Jsme tady i pro jejich partnery/partnerky, rodiny a blízké osoby.

Nabízíme individuální psychoterapii, skupinovou psychoterapii, rodinnou terapii, adiktologické a psychologické poradenství, krizovou intervenci, zprostředkováváme další odbornou pomoc.

Sezení vedou kvalifikovaní psychoterapeuti a psychoterapeutky, kteří prošli psychoterapeutickým výcvikem a pracují pod supervizí.

Konzultace je možné domlouvat individuálně na tel. č. 775 884 363. Více informací na http://elysium.podaneruce.cz/.


 Projekt je financován dotační podporou:

 • Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
 • Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
 • Ministerstva zdravotnictví ČR
 • Jihomoravského kraje
 • Města Blanska
 • Města Boskovice

 

 http://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/protidrogova-politika-72746/    http://www.boskovice.cz/

http://www.mzcr.cz/http://www.kr-jihomoravsky.cz/