Terénní programy ve Zlíně

Kontakt

Terénní programy ve Zlíně

Gahurova 1563/5

Zlín

760 01

vedoucí služby:

Bc. Ondřej Mikulášek

tel: 774 256 510

e-mail: mikulasek@podaneruce.cz

 

Poslání

Terénní programy ve Zlíně jsou služba, která aktivně vyhledává a kontaktuje uživatele nealkoholových drog v jejich přirozeném prostředí. Poskytujeme poradenství a služby vedoucí ke snižování zdravotních a sociálních rizik, vyplývajících z užívání drog. Služby poskytujeme všem uživatelům nealkoholových drog bez ohledu na jejich etnický původ, pohlaví, sexuální orientaci, náboženské vyznání, politické přesvědčení či psychický a fyzický stav.

Poslání dosahujeme především předáváním objektivních informací, poradenstvím, poskytováním injekčního a zdravotního materiálu za účelem bezpečnější aplikace drog.


Cílová skupina:

Primární cílová skupina

 • Osoby, které s drogami experimentují, užívají je rekreačně nebo pravidelně.
 • Osoby, které se snaží regulovat užívání návykových látek.

Sekundární cílová skupina

 • Rodiče, partneři a jiné osoby blízké klientům.
 • Obecná populace - studenti základních a středních škol, široká veřejnost, obyvatelé konkrétních měst, kde program působí - nejedná se však o cílenou primární prevenci

Poskytované služby:

 • Informační servis
 • Výměnný servis 
 • Zdravotní servis
 • Kontaktní práce
 • Poradenství
 • Individuální případová práce
 • Poskytování pomoci v krizi uživatelům drog
 • Testování
 • Distribuce kapslí, šňupátek, kondomů, vitamínů a filtrů Rolls
 • Kontakt, domluva a poradenství přes terénní mobilní telefon nebo Facebook
 • Odkazování na další služby
 • Asistenční služba
 • Intervence v prostředí zábavy
 • Práce s veřejností (besedy ve školách)
 • Práce s blízkými osobami
 • Mapování drogové scény a orientace v potřebách klientů
 • Kontakt s institucemi
 • Spolupráce s lékárnami

Provozní doba

Zájemci o službu si nás můžou přidat na Facebooku – název našeho profilu je STREETWORK ZLÍNSKÝ.

Zlín

Pondělí         10:00 – 12:00            13:00 – 18:00

Úterý           10:00 – 12:00            13:00 – 17:00

Středa         10:00 – 12:00           13:00 – 17:00

Čtvrtek        10:00 – 12:00            13:00 – 17:00

Pátek           10:00 – 12:00            13:00 – 16:00

 

Otrokovice

Pondělí        10:00 – 12:00             12:00 – 17:00

Středa         10:00 – 12:00             15:00 – 18:00

Pátek          10:00 – 12:00             13:00 – 17:00

 

Napajedla

Středa        13:00 – 15:00

Vizovice

Čtvrtek       15:00 – 17:00

Slušovice

Čtvrtek       13:00 – 15:00

Nezvýrazněné časy jsou vyhrazeny pouze pro předem dohodnuté kontakty.


Kontakt:

Ondřej: 774 256 510

Jiří: 773 579 454

Katka + Míša:  778 465 566

Facebook: Streetwork Zlínský

e-mail: street.zl@podaneruce.cz

Adresa: Gahurova 1563/5

             760 01 Zlín


Tým:

 • Mgr. Lukáš Carlos Hrubý - odborné vedení, odborný ředitel
 • Mgr. Vladimír Kaška – vedoucí oddělení
 • Bc. Ondřej Mikulášek – vedoucí služby, terénní sociální pracovník
 • Jiří Babic, DiS – terénní sociální pracovník
 • Kateřina Ptáčková, DiS – terénní sociální pracovnice
 • Michaela Ďurďová – sociální pracovnice

Supervizor:

Pavel Nepustil, Ph. D.


Cíle

„TPZL“ přejímají principy Harm reduction a Public health jako své hlavní cíle. Jde nám tedy zejména o snižování rizik a škod spojených s užíváním drog, jak v rovině samotných uživatelů, tak v rovině širší společnosti.

Mimo tento obecně platný cíl uvádíme i základní cíle programu. U základních cílů máme stanoveny kvantitativní i kvalitativní kritéria, která používáme ke zhodnocení dosažení cíle.

Další základní cíle Terénních programů ve Zlíně jsou:

 • Pravidelný kontakt a poskytování služeb klientům.

 • Rozšíření povědomí o „TPZL“ mezi uživateli nealkoholových drog.

 • Zvyšování informovanosti klientů v oblastech rizikového chování.

 • Aktivní vyhledávání a oslovování cílové skupiny v jejím přirozeném prostředí.

 • Motivace k aktivnímu řešení problémů.

 • Omezení rizikového chování intravenózních uživatelů a rizika přenosu infekčních nemocí (HIV, hepatitidy).

 • Chránit veřejnost před možnými negativními důsledky užívání drog (šíření HIV, HCV)

 • Přehled o drogové scéně a místech, kde se schází cílová skupina a zefektivnění poskytované služby a přizpůsobení potřebám klientů.

 • Funkční komunikace s ostatními zařízeními v systému péče a s veřejností.

 • Hledání možností rozšíření poskytování služeb.

 • Rozšíření komunikace přes FB.


Důležité dokumenty:

Leták Terénních programů ve Zlíně

Facebookové Desatero

Etický kodex pracovníků

Listina základních práv a svobod


 Projekt je financován dotační podporou:

 • Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

 • Ministerstvo zdravotnictví ČR

 • Zlínského kraje

 • Města Zlín

 • Města Otrokovice

 • Města Napajedla

 • Města Vizovice

 • Města Slušovice

 

 

 


Fotogalerie

18622681_115183615730992_2985695830046893492_n.jpg 19437779_131962000719820_3335329327031007528_n.jpg 20264767_143820886200598_9223067632419526934_n.jpg 20429658_144905509425469_5788146919906331535_n.jpg 25289736_184069675509052_3818304267903196556_n.jpg 26804917_193690314546988_3714603689476438655_n.jpg 26805045_195669477682405_7514342595490799129_n.jpg