Terénní programy pro děti a mládež v Olomouci

Kontakt

Terénní programy pro děti a mládež v Olomouci

Dolní náměstí 38
779 00 Olomouc
Tel.: +420 777 916 286

teren.ol@podaneruce.cz

 

Vedoucí

Dušan Gajdošík
Tel.: +420 777 916 286
gajdosik@podaneruce.cz

 

Terénní pracovník

Dušan Gajdošík
Tel.: +420 777 916 286

 

  

 

 

 

 

 

Najdi na mapě

Od 1. 7. 2015 se původní název "Terénní programy Olomouc pro děti a mládež" mění na: "Terénní programy pro děti a mládež v Olomouci".

Hledáme dobrovolníky pro práci s dětmi a mládeží!

Nabízíme možnost podílet se na fungování "Terénních programů pro děti a mládež v Olomouci" svými dovednosti, bude vítán. Přijďte nabrat zkušenosti a praxi v práci s dětmi a mládeži. Více info zde.

Poslání:

Poslání Terénních programů pro děti a mládež v Olomouci je pomáhat dětem a mladým lidem v obtížných životních situacích, sdílet s nimi jejich radosti i strasti, a rozvíjet u nich pozitivní postoj k životu. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím lidského, profesionálního přístupu, zaměřeného na individuální potřeby každého klienta.

Na základě vztahu s klientem budovaného na důvěře, poskytujeme sociální služby zaměřené na prevenci a snižování negativních důsledků rizikového chování.

Provozní doba:

Olomouc:

Po 12:00 - 18:00
St 12:00 - 18:00
Čt 12:00 - 18:00
12:00 - 17:00

 

Telefon: 777 916 286
email: teren.ol@podaneruce.cz
skype: teren.ol

Podprobný popis provozní doby

Pro lepší představu o tom kde a kdy nás najít, přinášíme podrobnější popis míst kde nás můžete potkat a časů, kdy tyto místa navštěvujeme:

Pondělí – 12:00 – 18:00.

Stálým stanovištěm v tomto dni je sídliště Černá Cesta. Zde je terénní pracovník pravidelně od 15:00 – 17:30 a poskytuje klientům sociální služby a také různé volnočasové aktivity, zejména míčové hry. V době před 15:00 je terén zaměřen na okolí sídliště Černá cesta.

Středa – 14:30 – 18:00

Probíhá mapování terénu, takže jsme k zastižení různě po městě. Oslovujeme potencionální klienty, zjišťujeme potřebnost terénní práce v dalších lokalitách. V neposlední řadě terénní pracovník seznamuje širší veřejnost s naší sociální službou. Po domluvě můžeme poskytnout služby kdekoliv ve městě Olomouc.

Čtvrtek – 12:00 – 18:00

Třikrát do měsíce terénní pracovníci pracují s dětmi a mládeží na hřišti za Hotelovým domem, lokalita Povel. Na této hrací ploše je služba poskytována od 15:00 – 17:30.  Před 15:00 terénní pracovníci mapují a aktivně oslovují potencionální klienty na sídlišti Povel a seznamuje je s možností trávit volný čas právě na výše zmíněném hřišti.

Jednou do měsíce je terén zajišťován v lokalitě Tabulový vrch - Hřiště pro malého prince 14:30 – 18:00 Také zde jsou poskytovány nejen volnočasové, ale i sociální služby.

Pátek – 12:00 – 17:00

Terén je orientován zejména na centrum města Olomouce a blízké okolí. Den je také věnovaný individuální práci s klienty. Pracovníci reagují na konkrétní indoviduální zakázky (přání) klientů. Je možné s terénním pracovníkem např. řešit životopis, doprovodit k doktorovi, na úřad práce, či si povídat o tom co Vás zajímá nebo trápí. Na schůzce v tento den je nutné se předem domluvit přes telefon, fecebook, či osobně.


Cílová skupina:

Primární cílovou skupinu:

Terénních programů pro děti a mládež v Olomouci můžeme rozdělit podle věku:

 • mladší děti (7 -10 let)
 • starší děti (11 - 15 let)
 • dorost (16 - 18 let)
 • mladí dospělí (19 - 21 let)

Podle rizikového chování a způsobu života nebo jiných jevů:

 • bezúčelně trávení volného času na ulici
 • začínající se sexuálním životem, případně již sexuálně aktivní
 • vandalismus, trestná činnost, agresivní chování
 • záškoláctví, neomluvené hodiny, zhoršený prospěch
 • výchovné a vztahové problémy
 • návykové chování
 • sympatizující se specifickými subkulturami či skupinami (hooligans, skinheadi, punkeři, emo styl atp.)
 • nízké sebevědomí, díky kterému často podléhají skupinovému vlivu a sociálním tlakům
 • šikana, sebevražedné chování

Podle prostředí ze kterého pocházejí:

 • neharmonické vztahy, sociálně nepříznivé či obtížné podmínky v rodině
 • z Romské komunity a jiných etnických a národnostních menšin
 • neúplné rodiny, nebo děti vyrůstající v dětských domovech

Sekundární cílová skupina:

Terénních programů pro děti a mládež v Olomouci:

 • rodiče a partneři klientů
 • obecná populace - studenti základních a středních škol, dospělá veřejnost, obyvatelé konkrétních měst, kde je program poskytován

Poskytované služby:

Nabízíme sociálních služby dětem a mládeži ohroženým rizikovým chováním a těm, kteří se již rizikově chovají (agresivní chování, nechráněný a promiskuitní pohlavní styk, bezúčelné trávení volného času na ulici, trestná činnost, záškoláctví apod.) jejichž účelem je působit preventivně, a tak snižovat rizika, které z výše zmíněného chování vyplývají.


Poslání, cíle, zásady služby a další informace najdete v registru sociálních služeb zde


Mezi základní služby a činnosti patří:

 • Kontaktní práce
 • Informační servis
 • Situační intervence
 • Volnočasové aktivity
 • Poradenství
 • Individuální případová práce
 • Asistenční služba
 • Doučování
 • Práce s blízkými osobami
 • Odkazování na další služby v systému péče
 • Pomoc v krizi

Zásady poskytování služby:

 • Nízkoprahovost - klienti mohou využít službu kdykoliv během pracovní doby, anonymně, nemusí se objednávat, služby jsou poskytovány bezplatně
 • Veřejná přístupnost ke službě - klienti mají přístup k nabízeným službám bez ohledu na etnický původ, pohlaví, sexuální orientaci, náboženské vyznání, politické přesvědčení, psychický a fyzický stav či socioekonomickou situaci.
 • Respektování volby klientů- je respektována klientova volba způsobu života a jeho svobodná vůle.
 • Individuální přístup - na situaci klienta se pohlíží optikou bio-psycho-sociálně-spirituálního modelu, ctí se jedinečnost každého klienta a služby jsou mu poskytovány podle jeho aktuálních potřeb a možností.
 • Flexibilita a potřebnost - služby se pružně přizpůsobují potřebám klientů, nikoli potřebám pracovníků. Pružně reagují na potřeby klientů a reflektují i potřeby komunity.

Tým:

 • Mgr. Lukáš Carlos Hrubý - odborné vedení, odborný ředitel
 • David Bezdomnikov - vedoucí oddělení
 • Dušan Gajdošík - vedoucí služby, terénní pracovník
 • Bc. Denisa Šimková, Dis. - terénní pracovník
 • Supervizor: Mgr. Martin Dominik Polínek, Ph.D.

 


Projekt je financován dotační podporou:

 • Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
 • Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
 • Olomouckého kraje
 • Statutárního města Olomouc

                                                                           

                                   

MÅ MT

             

                   

                                               

 

Tento projekt byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci  grantového programu NADAČNÍ FOND ALBERT DĚTEM 2017.

 

 

                                                                          

Za sponzorský dar děkujeme: