Terénní programy v Olomouci

Kontakt

Terénní programy v Olomouci

 Kontakty pro klienty a zájemce o služby

Olomouc

Telefon: +420 776 778 132

Šternberk, Litovel a Uničov

Telefon: +420 776 778 263

 

NOVĚ nás můžete kontaktovat i přes facebook pod přezdívkou

   Terén Ol Zbyněk

Jen od Vás budeme potřebovat schválit pravidla společné komunikace přes FB, které Vám pošleme na základě Vaší žádosti o přátelství:)


 

Napište nám...

Zde nám můžete sdělit Váše podněty, pochvaly či stížnosti. Budeme rádi za jakoukoli zpětnou vazbu. Pokud nám, v případě podaní stížností, sdělíte kontakt, budeme Vás o jejím vyřízení do 20 dnů informovat.

Napiště nám

 Terénní programy v Olomouci

Dolní náměstí 2
779 00 Olomouc
Tel.: +420 777 363 044
street.ol@podaneruce.cz

Najdi na mapě

Vedoucí

Jakub Babnič
GSM: +420 777 363 044

 Jakub Babnič
 

 Terénní pracovníci

Mgr. Ilona Kalinová

Bc. Helena Večeřová DiS.

Bc. Veronika Swiderová DiS.

Jakub Babnič

Bc. Nikola Kaláčová DiS.

 

 

 

 

Aktuality

!POZOR!

Ve čtvrtek 7.12.2017 nebude z důvodů vzdělávání probíhat terén v Uničově a Olomouci. Za případné komlikace se omlouváme.

V pátek 8.12.2017 nebude z provozních důvodů probíhat terén v Olomouci a Šternberku. Za případné komplikace se omlouváme.

Náhradní směna ve městě Uničov proběhne ve středu 6.12.2017 od 13:00 - 16:00.

Od úterý 31.10.2017 nás jsme přestehovaní z Erbenovy 2, nově nás najdete na Dolním náměstí 2.

Od pátku 3.11.2017 bude posunuta páteční provozní doba ve Šternberku z důvodů vzdělávání. Terén ve Šternberku bude v pátek probíhat od 11 - 14. Děkujeme za pochopení.

Od dubna 2017 rozšiřujeme provozní dobu ve městě Šternberk! Ve Šternberku nás budete moci potkat i každé úterý od 12 - 16


Poslání služby

Naším posláním je prevence a snižování negativních důsledků užívání drog a s nimi spojeného rizikového chování (nechráněný a promiskuitní pohlavní styk, trestná činnost, narušení sociálních vztahů, apod.). Formou terénní práce nabízíme služby osobám, které se již rizikově chovají, jsou tímto chováním ohroženy a osobám jim blízkým. Smyslem „Terénních programů v Olomouci“ je hlavně působit směrem ke změně rizikového chování i chránit veřejnost před možnými negativními sociálními, zdravotními a ekonomickými dopady takového chování. Působíme na území měst Olomouc, Šternberk, Litovel, Uničov a v jejich blízkém okolí.


 

Poskytované služby

 • Informační servis
 • Výměnný servis a HR materiál 
 • Distribuce kapslí na orální užívání drog
 • Zdravotní servis
 • Kontaktní práce
 • Individuální poradenství
 • Individuální případová práce
 • Podpora v krizi uživatelům drog
 • Kontakt, domluva a poradenství přes terénní mobilní telefon a e-mail
 • Odkazování na jiné služby
 • Asistenční služba
 • Intervence v prostředí zábavy
 • Práce s veřejností (besedy ve školách)
 • Mapování terénu a získávání zpětné vazby od klientů

Provozní doba

!POZOR!

Ve čtvrtek 7.12.2017 nebude z důvodů vzdělávání probíhat terén v Uničově a Olomouci. Za případné komlikace se omlouváme.

V pátek 8.12.2017 nebude z provozních důvodů probíhat terén v Olomouci a Šternberku. Za případné komplikace se omlouváme.

Náhradní směna ve městě Uničov proběhne ve středu 6.12.2017 od 13:00 - 16:00.

Od úterý 31.10.2017 nás jsme přestehovaní z Erbenovy 2, nově nás najdete na Dolním náměstí 2.

Od pátku 3.11.2017 bude posunuta páteční provozní doba ve Šternberku z důvodů vzdělávání. Terén ve Šternberku bude v pátek probíhat od 11 - 14. Děkujeme za pochopení.

Od dubna 2017 rozšiřujeme provozní dobu ve městě Šternberk! Ve Šternberku nás budete moci potkat i každé úterý od 12 - 16

 

 

OLOMOUC

Telefon: +420 776 778 132

Po 09:00 - 17:00
Út 12:00 - 17:00
St 12:00 - 17:00
Ct 09:00 - 17:00
Po 12:00 - 16:00

 

St 9:00 - 12:00

 

- Individuální práce po předchozí domluvě:

UNIČOV

Telefon: +420 776 778 263

Čt 11:00 - 14:00

 

LITOVEL

Telefon: +420 776 778 263

Čt 14:00 - 16:00

 sudý týden

ŠTERNBERK

Telefon: +420 776 778 263

Út

12:00 - 16:00
11:00 - 15:00

 


Cílová skupina

Primární cílová skupina:

Uživatelé nealkoholových návykových látek.

Ať už kouříte marihuanu, šňupete pervitin, střílíte si heroin, jíte houby, jsme tu pro Vás. Pracujeme s experimentátory, přiležitostnými uživateli i s lidmi, kteří jsou na drogách závislí.

Sekundární cílová skupina:

Rodiče, příbuzní a osoby blízké uživatelům návykových látek.

Obecná populace - studenti základních a středních škol, dospělá veřejnost, obyvatelé konkrétních měst, kde je program poskytován.


Cíle

Obecným cílem projektu je snižovat rizika a škody působené užíváním nealk. drog v rovině sociální, zdravotní i ekonomické. Dále motivace uživatelů ke změně rizikového chování a k dodržování zásad bezpečnějšího užívaní, šíření objektivních informací o drogové problematice mezi mládeží a širokou veřejností.

Mezi základní cíle "Terénních programů v Olomouci" dále patří:

 • Rozšíření povědomí o "Terénních programech Olomouc" mezi uživateli nealkoholových drog.
 • Aktivní vyhledávání a oslovování cílové skupiny v jejím přirozeném prostředí
 • Pravidelný kontakt a poskytování služeb klientům
 • Zvyšování informovanosti klientů v oblastech rizikového chování
 • Motivace k aktivnímu řešení problémů
 • Přehled o drogové scéně a místech, kde se schází cílová skupina a zefektivnění poskytované služby a přizpůsobení potřebám klientů
 • Omezení rizikového chování intravenózních uživatelů a rizika přenosu infekčních nemocí (HIV, hepatitidy) 

 • Chránit veřejnost před možnými negativními důsledky užívání drog (šíření HIV, HCV)

 • Funkční komunikace s ostatními zařízeními v systému péče a veřejností


 

Pravidla kontaktu

Jsme lidé otevření, vstřícní, ale i kontakt s námi má své hranice, proto raději před námi: 

 • Neužívejte ani nemanipulujte s  nelegálními drogami.
 • Nenabízejte a nežádejte po pracovníkovi žádné drogy, peníze či věcné dary.
 • Vyvarujte se jakékoliv slovní či fyzické agresivitě.
 • Nemluvte o konkrétní trestné činnosti.
 • Respektujte pracovní dobu programu a rozhodnutí ukončení kontaktu ze strany pracovníka.

Nebojte, když se nám něco nebude zdát, upozorníme Vás na to, nebo prostě odejdeme.


 

Práva klientů

 • Rovný přístup ke službám

Bez ohledu na pohlaví, víru, etnickou příslušnost, sexuální orientaci, sociální status, způsob života a názory. 

 • Anonymita

Nepotřebujeme znát konkrétní údaje o Vás. Nespolupracujeme s policií a bez vašeho souhlasu nikomu neposkytujeme informace, které nám sdělíte a ani to, že využíváte našich služeb. 

 • Svobodu

Je na Vás jestli se rozhodnešvyužívat či nevyužívat naše služby. 

 • Bezplatnost

Naše služby jsou poskytovány zdarma. 

 • Možnost stěžovat si

Máte právo sdělovat své připomínky, přání a stížnosti k fungování služby.

Další práva, kterými si u nás mžete být jisti jsou...

 • Právo na soukromí. Klienti mají právo k soukromému využití služby bez přítomnosti třetích osob. Jejich soukromé a intimní informace také nejsou probíraný s nikým dalším.
 •  Právo na ochranu osobních údajů. Klienti mají právo na to, aby informace o jejich osobě byly chráněny před zneužitím a bylo s nimi zacházeno podle zákona.
 •  Právo na ochranu před zneužitím. Klienti nesmí být nuceni k činnosti, která přísluší pracovníkům, ani být manipulováni a emočně vydíráni.
 •  Právo na svobodné myšlení, rozhodování a svobodu projevu. Pracovníci respektují odlišné názory a přístup klientů.
 • Právo na zachování lidské rovnosti, důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti a ochrany jména. Na klienty pohlíženo jako na jedinečné lidské bytosti.
 • Právo na dodržování etického kodexu pracovníky. Pracovníci jsou povinni řídit se etickým kodexem a platnými zákony.

Tým:

 • Mgr. Lukáš Carlos Hrubý - odborné vedení, odborný ředitel
 • David Bezdomnikov - vedoucí oddělení
 • Jakub Babnič - vedoucí služby, terénní pracovník
 • Mgr. Ilona Kalinová - terénní pracovnice
 • Bc. Helena Večeřová - terénní pracovnice
 • Bc. Veronika Swiderová - terénní pracovnice
 • Bc. Nikola Kaláčová - terénní pracovnice

Supervize:

 • PhDr. Denisa Pastuszaková, Ph.D.

Důležité dokumenty:

 


 

Projekt je financován dotační podporou:

 • Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 • Ministerstvi zdravotnictví ČR
 • Olomouckého kraje
 • Města Olomouc
 • Města Uničov
 • Města Šternberk
 • Města Litovel

Činnost je podpořena za finační podpory Města Šternberk

 

Za sponzorský dar děkujeme:

 


Fotogalerie

web.jpg web1.jpg web2.jpg PA241911_1.jpg PA241886.jpg PA241892.jpg PA241908.jpg PA241903.jpg PA241880.jpg PA241913.jpg 18049664_10202834179332350_800881271_o.jpg 1509441145350---kopie.jpg 1509453275215.jpg