Terénní programy v Olomouci

Kontakt

Terénní programy v Olomouci

 Kontakty pro klienty a zájemce o služby

Olomouc

Telefon: +420 776 778 132

Šternberk, Litovel a Uničov

Telefon: +420 776 778 263

 

NOVĚ nás můžete kontaktovat i přes facebook pod přezdívkou

   Terén Ol Zbyněk

Jen od Vás budeme potřebovat schválit pravidla společné komunikace přes FB, které Vám pošleme na základě Vaší žádosti o přátelství:)


 

Napište nám...

Zde nám můžete sdělit Váše podněty, pochvaly či stížnosti. Budeme rádi za jakoukoli zpětnou vazbu. Pokud nám, v případě podaní stížností, sdělíte kontakt, budeme Vás o jejím vyřízení do 20 dnů informovat.

Napiště nám

 Terénní programy v Olomouci

Dolní náměstí 2
779 00 Olomouc
Tel.: +420 777 363 044
street.ol@podaneruce.cz

Najdi na mapě

Vedoucí

Jakub Babnič
GSM: +420 777 363 044

mail: street.ol@podaneruce.cz

 

 Terénní pracovníci

Mgr. Ilona Kalinová

Bc. Helena Večeřová DiS.

Bc. Veronika Swiderová DiS.

Jakub Babnič

Bc. Nikola Kaláčová DiS.

 

Olomouc   +420 776 778 132

Litovel      +420 776 778 263

Šternberk  +420 776 778 263

Uničov      +420 776 778 263

 

mail: street.olomouc@podaneruce.cz

Tým Terénních programů v Olomouci a na Šumpersku

 

Aktuality

Z důvodů vzdělávání pracovníků bude v úterý 12. 6. probíhat výluka terénu ve Šternberku, budeme se na Vás těšit v pátek 15.6. Ve čtvrtek 14.6. bude probíhat výluka terénu v Olomouci, Uničově a Litovli. Náhradní směna v Litovli proběhne ve čtvrtek 21.6. Děkujeme za pochopení.

 


Poslání služby

Naším posláním je prevence a snižování negativních důsledků užívání drog a s nimi spojeného rizikového chování (nechráněný a promiskuitní pohlavní styk, trestná činnost, narušení sociálních vztahů, apod.). Formou terénní práce nabízíme služby osobám, které se již rizikově chovají, jsou tímto chováním ohroženy a osobám jim blízkým. Smyslem „Terénních programů v Olomouci“ je hlavně působit směrem ke změně rizikového chování i chránit veřejnost před možnými negativními sociálními, zdravotními a ekonomickými dopady takového chování. Působíme na území měst Olomouc, Šternberk, Litovel, Uničov a v jejich blízkém okolí.


 

Poskytované služby

 • Informační servis
 • Výměnný servis a HR materiál 
 • Distribuce kapslí na orální užívání drog
 • Zdravotní servis
 • Kontaktní práce
 • Individuální poradenství
 • Individuální případová práce
 • Podpora v krizi uživatelům drog
 • Kontakt, domluva a poradenství přes terénní mobilní telefon a e-mail
 • Odkazování na jiné služby
 • Asistenční služba
 • Intervence v prostředí zábavy
 • Práce s veřejností (besedy ve školách)
 • Mapování terénu a získávání zpětné vazby od klientů

Provozní doba

Aktuality

Z důvodů vzdělávání pracovníků bude v úterý 12. 6. probíhat výluka terénu ve Šternberku, budeme se na Vás těšit v pátek 15.6. Ve čtvrtek 14.6. bude probíhat výluka terénu v Olomouci, Uničově a Litovli. Náhradní směna v Litovli proběhne ve čtvrtek 21.6. Děkujeme za pochopení.

OLOMOUC

Telefon: +420 776 778 132

Po 09:00 - 17:00
Út 12:00 - 17:00
St 12:00 - 17:00
Ct 09:00 - 17:00
Po 12:00 - 16:00

 

St 9:00 - 12:00

 

- Individuální práce po předchozí domluvě:

UNIČOV

Telefon: +420 776 778 263

Čt 11:00 - 14:00

 

LITOVEL

Telefon: +420 776 778 263

Čt 14:00 - 16:00

 sudý týden

ŠTERNBERK

Telefon: +420 776 778 263

Út

12:00 - 16:00
11:00 - 15:00

 

NOVĚ nás můžete kontaktovat i přes facebook pod přezdívkou

   Terén Ol Zbyněk

Jen od Vás budeme potřebovat schválit pravidla společné komunikace přes FB, které Vám pošleme na základě Vaší žádosti o přátelství:)


Cílová skupina

Primární cílová skupina:

Uživatelé nealkoholových návykových látek.

Ať už kouříte marihuanu, šňupete pervitin, střílíte si heroin, jíte houby, jsme tu pro Vás. Pracujeme s experimentátory, přiležitostnými uživateli i s lidmi, kteří jsou na drogách závislí.

Sekundární cílová skupina:

Rodiče, příbuzní a osoby blízké uživatelům návykových látek.

Obecná populace - studenti základních a středních škol, dospělá veřejnost, obyvatelé konkrétních měst, kde je program poskytován.


Cíle

Obecným cílem projektu je snižovat rizika a škody působené užíváním nealk. drog v rovině sociální, zdravotní i ekonomické. Dále motivace uživatelů ke změně rizikového chování a k dodržování zásad bezpečnějšího užívaní, šíření objektivních informací o drogové problematice mezi mládeží a širokou veřejností.

Mezi základní cíle "Terénních programů v Olomouci" dále patří:

 • Rozšíření povědomí o "Terénních programech Olomouc" mezi uživateli nealkoholových drog.
 • Aktivní vyhledávání a oslovování cílové skupiny v jejím přirozeném prostředí
 • Pravidelný kontakt a poskytování služeb klientům
 • Zvyšování informovanosti klientů v oblastech rizikového chování
 • Motivace k aktivnímu řešení problémů
 • Přehled o drogové scéně a místech, kde se schází cílová skupina a zefektivnění poskytované služby a přizpůsobení potřebám klientů
 • Omezení rizikového chování intravenózních uživatelů a rizika přenosu infekčních nemocí (HIV, hepatitidy) 

 • Chránit veřejnost před možnými negativními důsledky užívání drog (šíření HIV, HCV)

 • Funkční komunikace s ostatními zařízeními v systému péče a veřejností


 

Pravidla kontaktu

Jsme lidé otevření, vstřícní, ale i kontakt s námi má své hranice, proto raději před námi: 

 • Neužívejte ani nemanipulujte s  nelegálními drogami.
 • Nenabízejte a nežádejte po pracovníkovi žádné drogy, peníze či věcné dary.
 • Vyvarujte se jakékoliv slovní či fyzické agresivitě.
 • Nemluvte o konkrétní trestné činnosti.
 • Respektujte pracovní dobu programu a rozhodnutí ukončení kontaktu ze strany pracovníka.

Nebojte, když se nám něco nebude zdát, upozorníme Vás na to, nebo prostě odejdeme.


 

Práva klientů

 • Rovný přístup ke službám

Bez ohledu na pohlaví, víru, etnickou příslušnost, sexuální orientaci, sociální status, způsob života a názory. 

 • Anonymita

Nepotřebujeme znát konkrétní údaje o Vás. Nespolupracujeme s policií a bez vašeho souhlasu nikomu neposkytujeme informace, které nám sdělíte a ani to, že využíváte našich služeb. 

 • Svobodu

Je na Vás jestli se rozhodnešvyužívat či nevyužívat naše služby. 

 • Bezplatnost

Naše služby jsou poskytovány zdarma. 

 • Možnost stěžovat si

Máte právo sdělovat své připomínky, přání a stížnosti k fungování služby.

Další práva, kterými si u nás mžete být jisti jsou...

 • Právo na soukromí. Klienti mají právo k soukromému využití služby bez přítomnosti třetích osob. Jejich soukromé a intimní informace také nejsou probíraný s nikým dalším.
 •  Právo na ochranu osobních údajů. Klienti mají právo na to, aby informace o jejich osobě byly chráněny před zneužitím a bylo s nimi zacházeno podle zákona.
 •  Právo na ochranu před zneužitím. Klienti nesmí být nuceni k činnosti, která přísluší pracovníkům, ani být manipulováni a emočně vydíráni.
 •  Právo na svobodné myšlení, rozhodování a svobodu projevu. Pracovníci respektují odlišné názory a přístup klientů.
 • Právo na zachování lidské rovnosti, důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti a ochrany jména. Na klienty pohlíženo jako na jedinečné lidské bytosti.
 • Právo na dodržování etického kodexu pracovníky. Pracovníci jsou povinni řídit se etickým kodexem a platnými zákony.

Tým:

 • Mgr. Lukáš Carlos Hrubý - odborné vedení, odborný ředitel
 • David Bezdomnikov - vedoucí oddělení
 • Jakub Babnič - vedoucí služby, terénní pracovník
 • Mgr. Ilona Kalinová - terénní pracovnice
 • Bc. Helena Večeřová - terénní pracovnice
 • Bc. Veronika Swiderová - terénní pracovnice
 • Bc. Nikola Kaláčová - terénní pracovnice

Supervize:

 • PhDr. Denisa Pastuszaková, Ph.D.

Důležité dokumenty:

 


 

Projekt je financován dotační podporou:

 • Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 • Ministerstvi zdravotnictví ČR
 • Olomouckého kraje
 • Města Olomouc
 • Města Uničov
 • Města Šternberk
 • Města Litovel

Činnost je podpořena za finační podpory Města Šternberk

 

Za sponzorský dar děkujeme:

 


Fotogalerie

PA241911_1.jpg PA241886.jpg PA241892.jpg PA241908.jpg PA241903.jpg PA241880.jpg PA241913.jpg 18049664_10202834179332350_800881271_o.jpg 1509441145350---kopie.jpg 1509453275215.jpg 20180119_083530-logo-spr.jpg 20180119_084443.jpg