Terénní programy v Brně

Kontakt

Terénní programy v Brně

Renneská třída 36
639 00 Brno
Tel./Fax: +420 543 210 802
street@podaneruce.cz

Vedoucí

Mgr. Lucie Mašková
+420 776 421 947, maskova@podaneruce.cz

Zástupce vedoucího, koordinace DPP a stáží

Mgr. Alžběta Stromšíková
+420 775 271 191, stromsikova@podaneruce.cz (tento e-mail využijte pro domlouvání stáží

Pracovní tým - profily pracovníků

Chcete se nás na něco zeptat nebo se domluvit na setkání? Napište námMrkající

Najdi nás na mapě.

Aktuální změny:

Dne 28.9.2018 budou mít Terénní programy v Brně z důvodu státního svátku zavřeno. 

1.2.2018: POZOR ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY OD 1.2.2018 (viz níže).

1.12.2017: Kancelář Terénních programů v Brně přesídlila na adresu Renneská třída 36, Brno 639 00.

Terénní mobilní telefony:

+420 776 377 734

+420 777 887 345

+420 775 271 241


Poslání:

Posláním Terénních programů v Brně je pomáhat lidem, kteří se v souvislosti s užíváním drog ocitli v nepříznivé životní situaci a snižovat společenská a zdravotní rizika s tím související.

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou uživatelé drog a jejich blízcí, starší 16 let, kteří se v souvislosti s užíváním drog ocitli v nepříznivé životní situaci. Jedná se o uživatele nealkoholových nelegálních drog, především o problémové uživatele drog (dle definice EMCDDA), nejčastěji injekční uživatele, ale i rekreační uživatele drog. Cílovou skupinou jsou také blízké osoby uživatelů drog.

Terénní programy v Brně jsou tedy určeny především:

 • problémovým uživatelům drog, především lidem užívajícím injekčně, s rizikovým způsobem chování,
 • uživatelům drog mimo síť existujících služeb,
 • rekreačním uživatelům, experimentátorům, včetně osob ohrožených rizikovým užíváním drog (mladistvým),
 • osobám z otevřené drogové scény, nejčastěji v rámci sociálně vyloučené lokality včetně osob pracujících v sexbyznysu
 • služby jsou poskytovány také rodinným příslušníkům, přátelům a partnerům

Základním cílem:

je zlepšení situace uživatelů drog, prevence jejich poškození infekčním onemocněním a šíření těchto nemocí, prevence zhoršení zdravotní a sociální situace uživatelů drog, poskytování vyvážených informací o problému. Základním rysem přístupu je aktivní vyhledání, nízký práh vstupu do služby, dobrovolnost, zajištění anonymity klientů, podpora motivace ke změně rizikového chování. Cílem je také ochrana společnosti před možnými negativními důsledky užívání návykových látek (jako například šíření infekčních onemocnění apod.)

Terénní programy jsou dostupné:

 • celoročně, sedm dnů v týdnu
 • informace o místech a časech na: +420 776 377 734 nebo +420 777 887 345 nebo +420 775 271 241
 • anonymně a zdarma

Provozní doba terénní formy poskytování:

pondělí: 12:00 – 19:00

úterý:    12:00 – 19:00

středa:   12:00 – 21:00

čtvrtek:  12:00 – 22:00

pátek:    12:00 – 22:00

sobota:   19:00 - 22.00

neděle:   19:00 - 22:00

Kontaktní hodiny v terénu bez předchozího objednání:

pondělí, úterý: 13:00 – 19:00

středa:  13:00 – 15:00, 17:30 - 21:00

čtvrtek, pátek: 13:00 – 22:00

sobota, neděle: 19:00 - 22:00

Objednaní klienti (individuální poradenství, asistence v navazujících službách):

pondělí, úterý, čtvrtek, pátek: 12:00 - 13:00

středa: 12:00 - 13:00 a 15:00 – 17:30

Ve středu v době od 15:00 do 17:30 probíhá porada týmu, pracovníci jsou na telefonu.

Terénní programy nabízí:

 • pomoc ulicích Brna a v jeho okolí, práci na dohodnutých místech (včetně bytů)
 • výměnný program injekčního materiálu, poskytování dalšího zdravotního materiálu
 • služby speciálně vybaveného automobilu v méně dostupných částech Brna
 • odborné poradenství - drogové, zdravotní, sociální a trestněprávní
 • dlouhodobá sociální práce s klientem na dosažení společně zvoleného cíle
 • zprostředkování dalších odborných služeb včetně léčby závislostí a případnou asistenci při jednání
 • aktivní vyhledávání, monitoring drogové scény
 • základní zdravotní ošetření a testování na infekční onemocnění (HIV, hepatitidy typu B a C)
 • sběr pohozeného injekčního materiálu

Další informace můžete najít v registru sociálních služeb.


Od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020 je realizován projekt "Nízkoprahové služby pro drogově závislé Brno" (EU: Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost). Více informací na tomto odkaze.


Tým:

 • Mgr. Lucie Mašková - vedoucí centra, terénní pracovník - sociální pracovník
 • Mgr. Alžběta Stromšíková - zástupce vedoucího, terénní pracovník - sociální pracovník
 • Mgr. Jiří Klíma - terénní pracovník - odborný pracovník (psycholog)
 • Bc. Dana Lišková, DiS. - terénní pracovník - sociální pracovník
 • Diana Šulcová, DiS. - terénní pracovník - sociální pracovník
 • Mgr. et Bc. Barbora Tichá - terénní pracovník - odborný pracovník (psycholog, adiktolog)

Projekt "Nízkoprahové služby pro drogově závislé Brno":

 • Nikola Brenvasserová - terénní pracovník - pracovník v sociálních službách
 • Jakub Dobiáš - terénní pracovník - pracovník v sociálních službách
 • Bc. Jitka Němcová, DiS. - terénní pracovník - sociální pracovník
 • Mgr. Filip Dvořák - terénní pracovník - odborný pracovník (psycholog)

Medailonky pracovníků najdete ZDE.

Odborné vedení:

 • MUDr. Jiří Dolák - odborný ředitel
 • Mgr. Petr Blažek - odborné vedení, vedoucí Divize odborných služeb v JMK

Pracovníci na DPP a dlouhodobí stážisté:

· Alena Olivová · Kateřina Záděrová · Marek Gomolka · Magdaléna Kunrtová · Ivana Šimonková · Martin Chromčák · Andrea Šebelová ·

Supervize:

Supervizorem pro týmové supervize je Daniel Kaucký, DiS., pro supervize vedoucí role Mgr. Pavel Plaček a pro supervize pracovníků na DPP a stážisty Mgr. Pavel Nepustil, Ph.D.


Projekt je financován dotační podporou:

 • Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
 • Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
 • Jihomoravského kraje
 • Magistrátu města Brna
 • Ministerstva zdravotnictví ČR

 

 

 

logo město Tišnov

Evropský sociální fond. Operační program Zaměstnanost.


Spolupráce:

   


Fotogalerie