Terénní programy v Brně

Kontakt

Terénní programy v Brně

Renneská třída 36
639 00 Brno
Tel./Fax: +420 543 210 802
street@podaneruce.cz

Vedoucí

Mgr. Lucie Mašková
+420 776 421 947, maskova@podaneruce.cz

Zástupce vedoucího, koordinace DPP a stáží

Mgr. Alžběta Stromšíková
stromsikova@podaneruce.cz (tento e-mail využijte pro domlouvání stáží)

Pracovní tým - profily pracovníků

Chcete se nás na něco zeptat nebo se domluvit na setkání? Napište námMrkající

 

Najdi nás na mapě.

Zrušení služby: ve čtvrtek 7.12.2017 bude zrušena večerní služba v autě od 19:00 do 22:00. 

Zrušení služby: ve středu 29.12.2017 bude zrušena večerní služba v prostorách Terapeutického centra na Bratislavské 69 od 19:00 do 21:00.

Od 1.12.2017 je kancelář Terénních programů v Brně na adrese Renneská tříka 36.

Terénní programy Brno - město:

tel.: +420 776 377 734

Terenní programy Brno - venkov:

tel.: + 420 777 887 345


Poslání:

Posláním Terénních programů v Brně je pomáhat lidem, kteří se v souvislosti s užíváním drog ocitli v nepříznivé životní situaci a snižovat společenská a zdravotní rizika s tím související.

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou uživatelé drog a jejich blízcí, starší 16 let, kteří se v souvislosti s užíváním drog ocitli v nepříznivé životní situaci. Jedná se o uživatele nealkoholových nelegálních drog, především o problémové uživatele drog (dle definice EMCDDA), nejčastěji injekční uživatele, ale i rekreační uživatele drog. Cílovou skupinou jsou také blízké osoby uživatelů drog.

Terénní programy v Brně jsou tedy určeny především:

 • problémovým uživatelům drog, především lidem užívajícím injekčně, s rizikovým způsobem chování,
 • uživatelům drog mimo síť existujících služeb,
 • rekreačním uživatelům, experimentátorům, včetně osob ohrožených rizikovým užíváním drog (mladistvým),
 • osobám z otevřené drogové scény, nejčastěji v rámci sociálně vyloučené lokality včetně osob pracujících v sexbyznysu
 • služby jsou poskytovány také rodinným příslušníkům, přátelům a partnerům

Základním cílem:

je zlepšení situace uživatelů drog, prevence jejich poškození infekčním onemocněním a šíření těchto nemocí, prevence zhoršení zdravotní a sociální situace uživatelů drog, poskytování vyvážených informací o problému. Základním rysem přístupu je aktivní vyhledání, nízký práh vstupu do služby, dobrovolnost, zajištění anonymity klientů, podpora motivace ke změně rizikového chování. Cílem je také ochrana společnosti před možnými negativními důsledky užívání návykových látek (jako například šíření infekčních onemocnění apod.)

Terénní programy jsou dostupné:

 • celoročně, pět dnů v týdnu
  pondělí, úterý: 12:00 - 20:00
  středa 12:00 - 21:00
  čtvrtek, pátek: 12:00 - 22:00
 • informace o místech a časech na: +420 776 377 734 nebo +420 777 887 345
 • anonymně a zdarma

Kontaktní hodiny v terénu bez předchozího objednání:

pondělí, úterý: 13:00 - 19:00
středa: 13:00 - 21:00
čtvrtek, pátek: 13:00 - 22:00

Objednaní klienti (individuální poradenství, asistence v navazujících službách):

pondělí, úterý, středa: 12:00 - 13:00 a 19:00 - 20:00
čtvrtek, pátek: 12:00 - 13:00

Terénní programy nabízí:

 • pomoc ulicích Brna a v jeho okolí, práci na dohodnutých místech (včetně bytů)
 • výměnný program injekčního materiálu, poskytování dalšího zdravotního materiálu
 • služby speciálně vybaveného automobilu v méně dostupných částech Brna
 • odborné poradenství - drogové, zdravotní, sociální a trestněprávní
 • dlouhodobá sociální práce s klientem na dosažení společně zvoleného cíle
 • zprostředkování dalších odborných služeb včetně léčby závislostí a případnou asistenci při jednání
 • aktivní vyhledávání, monitoring drogové scény
 • základní zdravotní ošetření a testování na infekční onemocnění (HIV, hepatitidy typu B a C)
 • sběr pohozeného injekčního materiálu

 

Další informace můžete najít v registru sociálních služeb.


Tým:

 • Mgr. Lucie Mašková - vedoucí centra, terénní pracovník - sociální pracovník
 • Mgr. Alžběta Stromšíková - zástupce vedoucího, terénní pracovník - sociální pracovník
 • Bc. Markéta Čtvrtečková - terénní pracovník - sociální pracovník
 • Mgr. Jiří Klíma - terénní pracovník - odborný pracovník (psycholog)
 • Bc. Dana Lišková, DiS. - terénní pracovník - sociální pracovník
 • Diana Šulcová, DiS. - terénní pracovník - sociální pracovník
 • Mgr. et Bc. Barbora Tichá - terénní pracovník - odborný pracovník (psycholog, adiktolog)

Medailonky pracovníků najdete ZDE.

Odborné vedení:

 • MUDr. Jiří Dolák - odborný ředitel
 • Mgr. Petr Blažek - odborné vedení, vedoucí Divize odborných služeb v JMK

DPP a dlouhodobí stážisté:

· Barbora Krupicová · Alena Olivová · Nikola Brenvasserová · Jakub Dobiáš · Martina Píšťková

Supervize:

Supervizorem pro týmové supervize je Daniel Kaucký, DiS., pro supervize vedoucí role Mgr. Pavel Plaček a pro supervize pracovníků na DPP a stážisty Mgr. Pavel Nepustil, Ph.D.


Projekt je financován dotační podporou:

 • Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
 • Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
 • Jihomoravského kraje
 • Magistrátu města Brna
 • Ministerstva zdravotnictví ČR

 

            logo mÄ›sto TiÅ¡nov


Spolupráce:

   


Fotogalerie