Terapeutická komunita v Podcestném Mlýně (Dačice)

Kontakt

Terapeutická komunita v Podcestném Mlýně (Dačice)

Kostelní Vydří 64
380 01 Dačice
Tel.: +420 777 916 273
Fax: +420 384 420 172

komunita@podaneruce.cz

bankovní spojení: 175957058/0300

Pro uchazeče o léčbu:

Tel.: +420 777 916 273 (Po - Pá, 9:00 - 15:00)

e-mail: socprace.tk@centrum.cz

 

Vedoucí

Bc. Ladislav Holub
+420 777 443 585

Najdi na mapě.

Od 1. 7. 2015 se původní název "Terapeutická komunita Podcestný Mlýn" mění na: "Terapeutická komunita v Podcestném Mlýně".

CÍLOVÁ SKUPINA:

Služba je určena pro osoby s diagnózou závislosti na nealkoholových drogách, popřípadě smíšené závislosti. Klienti/ky mohou být muži a ženy starší 18 let. Kapacita zařízení je 15 míst, kde jsou čtyři místa trvale rezervována pro ženy. Převážně se jedná o muže a ženy s víceletou drogovou kariérou s intravenózním užíváním a četnými kriminálními delikty. 

CHARAKTERISTIKA SLUŽBY:

Terapeutická komunita nabízí pobytovou léčbu na 9-12 měsíců.

Poskytuje:

 • ubytování, stravování, sociální zařízení
 • bezpečné prostředí bez drog
 • denní -  jasně strukturovaný program
 • skupinovou psychoterapii
 • socioterapii
 • gender skupiny
 • expresivní terapie - arteterapii, dramaterapii
 • práci s vlastním životním příběhem - v přítomnosti pro budoucnost
 • pracovní terapii
 • práci s rodinou
 • zátěžové akce
 • výchovně vzdělávací programy
 • odborné sociální poradenství
 • zdravotní péči dle potřeby
 • sportování a volnočasové aktivity

DOSTUPNOST:

Terapeutická komunita je bývalou hospodářskou usedlostí - mlýnem, leží na břehu řeky Moravská Dyje, v malebném prostředí Českomoravské vysočiny, mezi městy Telč a Dačice

 • Autem je tedy možné jet od Telče přes vesničku Velký Pěčín, za kterou se komunita nachází vlevo. Ve směru od Dačic jsou to cca 2 km vpravo (záchytným bodem může být na žluto natřená mlátička obilí ve tvaru koně u TK).
 • Vlakem -TK se nachází naproti vlakové zastávky Malý Pěčín, na druhém břehu Moravské Dyje. Po vystoupení z vlaku je nutné jít asi 200 m podél trati ve směru na Dačice  k lávce, kde je možné překročit řeku. 
 • Autobusem je pak nutné jet do Dačic odkud jsou to 2 km pěšky po hlavní silnici směrem na Telč.

INFORMACE PRO UCHAZEČE O LÉČBU:

Kontaktní osoba pro uchazeče o službu:

Denisa Dohnalová, DiS. (sociální pracovnice): pondělí - pátek 9:00-15:00.

Tel.: +420 777 916 273, e-mail: socprace.tk@centrum.cz

V případě zájmu o službu zašlete na adresu TK:

 • žádost o přijetí (nezapomeňte na kontakt na uchazeče)
 • životopis psaný rukou na 4 strany A4
 • vyplněný před-vstupní dotazník ( viz. přílohy pro uchazeče)

Podmínky pro přijetí do TK:

 • 14-ti denní detoxifikační pobyt v podmínkách psychiatrické léčebny (písemnou zprávu  z PL přiveze uchazeč do TK a odevzdá ji při vstupu),
 • laboratorní odběry, vyšetření na HIV a virové hepatitidy
 • rozhodnutí terapeutického týmu o přijetí

Doklady při nástupu:

 • platný OP,
 • kartička zdravotní pojišťovny,
 • evidence na ÚP u nezaměstnaných,
 • ostatní doklady (např. doklad o pracovní neschopnosti, popis pohledávek, splácení půjček, alimenty, trestní stíhání
 • platba za pobyt:  klient přispívá fixní částkou, od 1.5.2018 se zvyšuje na 6600,-Kč/měsíc (strava 1800,-Kč, pobyt 4800,-Kč) 

UPOZORNĚNÍ PRO UCHAZEČE:

TK není bezbariérovým zařízením.

Do léčby nejsou přijímány:

 • partnerské páry
 • osoby s psychotickými onemocněními a jinými duševními poruchami momentálně vyžadující intenzivní farmakoterapii
 • osoby s infekčními chorobami v akutním stádiu a  parazitárními chorobami
 • osoby mladší 18-ti let
 • osoby intoxikované jakoukoli omamnou látkou (potvrdí test při vstupu do TK)
 • osoby se zrakovým, sluchovým, pohybovým a mentálním postižením

POSLÁNÍ, CÍLE, PRINCIPY SLUŽBY:

Poslání služby:

Terapeutická komunita Podcestný Mlýn, pobytové zařízení Společnosti Podané ruce o.p.s. usiluje o resocializaci osob závislých na nealkoholových drogách motivovaných k abstinenci formou specifického terapeutického programu založeného zejména na režimové terapii, poradenství, skupinové práci a výchovné činnosti.

Cíle služby:

Základním cílem léčby v terapeutické komunitě (TK) je podpořit klienta v rozhodnutí žít v trvalé abstinenci a připravit ho k znovuzapojení do běžného života tak, aby v něm obstál bez zatěžování sociálního systému a zároveň mu přinášel uspokojení. Cílem komplexní péče je náprava dopadů v psychologické, fyzické i sociální oblasti a podpořit celkový rozvoj osobnosti klienta. Zaměřujeme se na vývoj osobnosti a emocí, chování, rozvoj kompetencí přežít a být profesně zajištěn, duchovní růst osobnosti, etiku a společenské hodnoty. Dále podporujeme klienta v obnovení zdravých sociálních vazeb, orientaci ve společnosti a zlepšení jeho zdravotní situace. Naším prvotním cílem je tedy prospěch klienta, který se snažíme zajistit pomocí kvalitních služeb založených na moderních adiktologických poznatcích.

Principy poskytování služby:

 • Klient přichází dobrovolně, s jasnou motivací a dobrovolně může zařízení opustit
 • TK se snaží vytvořit prostředí příznivé pro možnost klientovy změny
 • V TK se deleguje zodpovědnost za společné dění na všechny členy komunity
 • Terapie probíhá především ve skupinových formách
 • TK se snaží co nejlépe zajistit následnou péči
 • Terapeutický tým není expertem na klientův život, ale především jeho průvodcem a poradcem
 • Služba je poskytována bez zbytečných odkladů

Další informace naleznete v registru sociálních služeb zde


TÝM:

 • MUDr.Jiří Dolák, odborný ředitel
 • Mgr. Ivana Kuchařová - vedoucí oddělení
 • Bc. Ladislav Holub - vedoucí služby, pedagogický pracovník/terapeut
 • Bc. Martina Krištofová-Sobihardová - sociální pracovník/terapeut
 • Bc. Daniel Karásek –  sociální pracovník/terapeut
 • Bc. Alexandr Tikovský – sociální pracovník/terapeut
 • Mgr. Ivana Balatá - sociální pracovnice/terapeut
 • Denisa Dohnalová, DiS. - sociální pracovník/ terapeut/zástupce vedoucího služby
 • PaedDr. Milan Kyzour - sociální pracovník/terapeut
 • Lenka Butulová-Vaňurová - správce objektu
 • Michal Matula - sociální pracovník/terapeut
 • Bc. Kateřina Klementová- sociální pracovník/terapeut
 • Mgr. Jaromír Smejkal – odborný pracovník/teolog
 • Mgr. Jaroslav František Žák – sociální pracovník
 • PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., Msc. - supervizor


PROJEKT JE FINANCOVÁN DOTAČNÍ PODPOROU:

 • Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
 • Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
 • Jihomoravského kraje
 • Jihočeského kraje
 • Magistrátu města Brna

 

logo Jihočeský kraj

 

Dokumenty ke stažení:

Dokumenty pro uchazeče o službu

Fotogalerie

komunita-013.jpg vavrovka-426.jpg _MG_0116.jpg _MG_0128.jpg _MG_0094.jpg 5l.jpg