Nabízíme První pomoc pro patologické hráče a jejich rodiny.

Kontakt

První pomoc pro patologické hráče a jejich rodiny

Brno:

Hilleho 5
620 00 Brno 
Tel./Fax: +420 541 227 704

denní psychoterapeutické sanatorium
+ 420 541 227 704 

psycholožka Šárka
+ 420 608 313 715 

skype: gambling_brno
gambling@podaneruce.cz

Olomouc:

Terapeutické centrum v Olomouckém kraji

(dříve Ambulance adiktologie Olomouc)

Michalská 2  779 00 Olomouc
Tel.:+ 420 608 229 528

terapie.olk@podaneruce.cz  

(dříve ambulance.ol@podaneruce.cz)

Cíl projektu:

Cílem projektu je umožnit patologickým hráčům nastoupit funkční léčbu a vymanit se ze svého problémového hraní, zabránit prohlubování současného negativního stavu či krize u cílové skupiny a předcházet možným budoucím komplikacím díky včasné a dostupné intervenci. Dalším důležitým cílem projektu je zlepšovat kvalitu života klientů, tj. hráčů, formou léčby, sociálního a finančního poradenství a také formou práce s blízkými klienta.

Služby projektu jsou určeny: 

Hráčům/hráčkám (ruleta, automaty, sázení,…)

Jejich blízkým (rodiče, partneři, manželky, manželé, děti, sourozenci, přátelé….)

Projekt realizují dvě ambulance sdružení a to v Olomouci a Brně.

Jedním z výstupů projektu je svépomocný web pro hráče a jejich blízké:  http://gambling.podaneruce.cz/

Služba je určena pro všechny, kteří ve svém životě pociťují problém s hrou a pro jejich blízké, které tato situace také zasahuje.


Nabízíme

Individuální poradenství a terapie (pomoc v krizi, práce na motivaci, hledání a rozvoj funkčních zdrojů klienta, podpora a pomoc při rozhodování nehrát, prevence relapsu,…)

Párové a rodinné poradenství a terapii (poskytnutí podpory a pomoci při soužití s hráčem/hráčkou, zvládání v rámci sociální sítě, hledání optimálního řešení a také podporu při jeho realizaci,…)

Informační servis (co je hráčství, možnosti léčby, sociálně právní informace,…)

Odborné poradenství v sociální oblasti (zodpovědné zadlužování, finanční gramotnost, řešení dluhů, exekucí, trestně právní poradenství, rodinné právo, služby finančního poradce….) 

Služba je koncipována jako nízkoprahová, anonymní a v základní nabídce bezplatná. S klienty pracuje tým složený z psychologa a odborníka na sociální kontext situace. 


Provozní doba Brno:

Z provozních důvodů konzultace možné jen po telefonickém objednání

 

Provozní doba Olomouc:

Po až Čt 9:00 - 17:00

Pá 8:00 - 16:00

Týmy:

Olomouc:

  • Mgr. Lukáš Carlos Hrubý - odborný garant
  • David Bezdomnikov - vedoucí oddělení adiktologických služeb OLK a ZK
  • Bc. Ing. arch. Milan Bašný- vedoucí centra a terapeut
  • Mgr. Eliška Horská - psycholog
  • Mgr. Lukáš Franc - psycholog
  • Mgr. Radmila Šubrtová - terapeut
  • Bc. Jakub Nepejchal - odborný poradce v sociální oblasti

Brno:

  • MUDr. Jiří Dolák - odborný garant
  • sociální pracovník
  • Mgr. Šárka Licehammerová - psycholožka

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost ze státního rozpočtu ČR.