Odborné sociální poradenství (Brno)

Kontakt

Odborné sociální poradenství (Brno)

Hapalova 22
621 00 Brno
Tel.: +420 549 211 278 , 773 789 708
prevence@podaneruce.cz
kontaktní hodiny : Po-Pá 9.00 - 16.00 (vždy po telefonické domluvě)

Vedoucí

Mgr. Jan Veselý, PhD.

Poradenství poskytují:

Mgr. Jan Veselý, PhD. (dramaterapeut, sociální pracovník)

Mgr. Alžběta Podškubková (speciální pedagog, lektorka)

Margareta Hvižďová (pracovnice v sociálních službách)

Ing. Radovan Voříšek (terapeut, sociální pracovník)

 

Sociální a psychologické poradenství

 

Ambulantní formou poskytujeme službu, jejílmž cílem je pomoci dětem, mladistvým, celé jeho rodině, ale i široké veřejnosti s problémy, které vznikají užíváním drog nebo díky jiným patologickým jevům. Poradenství vychází z individuálních potřeb klienta, jde o společné hledání řešení problémů, jejich následné uskutečňování a o podporu rodiny a její výchovné funkce. 

 

Základní činnosti poradny:

 

-  Včasná intervence a indikovaná prevence

-  Sociálně - psychologicko terapeutická činnost

-  Zprostředkování kontaktů a odkaz na odborníky ve chvíli, kdy zakázka přesahuje možnosti poradny

-  Poskytování informací, pedagogické poradenství

Konkrétní kroky poradenství:

1)    Posílení psychického stavu jedince a podpora jeho rozhodnutí o změně spojené s abstinencí

2)    Vedení, doprovázení a podpora na jeho cestě ke změně. Rozvoj motivace.

3)    Udržení změny a zpevnění nových vzorců chování

Cílová skupina:

Služba je určená dětem, mladistvým, rodičům, a široké veřejnosti, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci spojené s užíváním legálních a nelegálních drog.

Poradenství je poskytováno jednotlivcům i celým rodinám. Právě rodina a nejbližší okolí má klíčovou roli při rozpoznání prvních obtíží. Projevy, jako je úzkost, podrážděnost, vztahovačnost, nesoustředěnost jsou mnohdy mylně přičítány postpubertálním projevům. Mohou ale být prvními ukazateli užívání návykových látek, ale nejen jich.

 

Cílová skupina:

-  Osoby v krizi

-  Děti a mládež ohrožené patologickými jevy

-  Kombinované závislosti

-  Poradenství rodičům

-  Poradenství pedagogům, soc. pracovníkům

Klientem poradny se může stát každý, kdo vnímá svou životní situaci jako nepříznivou a pociťuje potřebu pomoci s jejím řešením.  

 

Pracovníci dodržují tyto zásady:

-  Individuální přístup

-  Anonymita klienta

-  Respektování práv a volby klienta

-  Zaměření na celek – je brán zřetel na sociální prostředí klienta

-  Odborný přístup pracovníků, jejich flexibilita

-  Pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí a etickým kodexem organizace

-  Bezplatnost služby

 

Letáček zde

 


 

 letak.jpgletak-2.jpg

 

  

  

 


 

 


Fotogalerie

Poradenská místnost Poradenská místnost