NZDM v Brně

Kontakt

NZDM v Brně

 

 •  Pobočka Brno - Střed 

Otevírací doba:

Klub (pro děti 10 - 16 let)

ÚT – ČT                14:00 – 18:00

Středa pouze dívčí klub (od 6 do 26 let)

Konzultační hodiny (poradenství, facebook)

PO              10:00 - 18:00

ÚT - PÁ      10:00 - 14:00

 

Kontakt:

Václavská 31/15, 225/13, 603 00 Brno

mob.: +420 733 534 464

e-mail: nzdm.brno@podaneruce.cz

FB: Nízkoprah Václavská

 


 

 • Pobočka Brno - Královo pole

Otevírací doba:

Klub (pro mládež 15 - 26 let)

ÚT - PÁ           14:00 - 19:00

Konzultace

PO                  11:00 - 15:00

ÚT - PÁ           10:00 - 14:00

Terénní pochůzky

PO     13:00 - 15:00, ST    10: - 14:00

Facebook

ÚT, ČT, PÁ        10: - 14:00

 

Kontakt:

Palackého tř. 195/33, 612 00 Brno

mob.: +420 776 135 528

e-mail: nzdm.krpole@podaneruce.cz

FB: Nízkoprah Krpole

  Aktuality:

Od nového roku 2018 se služba rozšířila o pobočku v Brně Králově poli. Zde si můžete přečíst o projektu více.


Kdo jsme?

Jsme nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM), které dětem a mladým lidem poskytuje oporu v řešení obtížných životních situací. Od roku 2000 jsme fungovali jako Pestrá klubovna pod Sdružením pěstounských rodin, od 1. července 2015 nás najdete pod názvem NZDM v Brně jehož zřizovatelem je od počátku roku 2015 Společnost Podané ruce o.p.s..

Od ledna roku 2018 najdete naší pobočku i v Brně Králově poli.

 

Pro koho jsme?

Služby poskytujeme dětem a mladým lidem od 6 do 26 let.

V klubu Brno střed na Václavské můžou děti ve věku 10 – 16 let plně využívat všech služeb NZDM (dívky 6 - 26 let vždy ve středu). Mladiství od 17 – 26 mohou využít pouze konzultačních hodin pro řešení jejich individuálních zakázek.

V klubu Brno Královo pole můžou děti a mládež ve věku 15 - 26 let plně využívat všech našich služeb.

 

Co u nás najdete?

Klub, kde je plno možností, jak se zabavit.

Pracovníky, kteří vám mohou pomoct v případě, kdy řešíte nějaký problém.

Aktivity mířené na to, abyste se něco nového a užitečného dozvěděli (preventivní programy).

 

 Využití naší služby je bezplatné, anonymní a dobrovolné.

 


 

Pracovní tým

 • Robert Hořava - vedoucí služby
  • Tým NZDM v Brně - pobočka Brno střed
 • Mgr. Barbora Krupicová - zástupce vedoucího služby
 • Bc. Lukáš Šulc - pracovník v sociálních službách
 • Bc. Kateřina Kynclová - sociální pracovník
  • Tým NZDM v Brně - pobočka Královo pole
 • Mgr. Lucie Brettschneiderová
 • Mgr. Klára Plisková
 • Bc. Filip Kroa
 • Mgr. Veronika Palkovičová

 

Cílová skupina

Děti ve věku 6 – 16 let, kteří se pohybují v lokalitě města Brna a spádové oblasti a zažívají, respektive v blízké budoucnosti (vzhledem k prostředí, v němž se pohybují) mohou zažít:

 • komplikované životní události (např. psychické obtíže spojené s vývojovými úkoly v dospívání, odpoutávání se od rodiny, zapojení se do vrstevnické skupiny, rozpad rodiny, nové partnerské vztahy rodičů, problémy se zvládáním školy, volbou povolání a získáváním pracovních návyků)
 • konfliktní společenské situace (např. trestná činnost, konflikty s rodiči, s autoritami)
 • negativní zkušenosti a rizikové chování (např. předčasné či rizikové sexuální zkušenosti a chování, šikana, škodlivé užívání návykových látek, úrazy na víkendových akcích)

 Mládež a mladí dospělí ve věku 17 - 26 let z města Brna a spádové oblasti, kteří zažívají:

 • komplikované životní události (např. psychické obtíže spojené s vývojovými úkoly v dospívání, odpoutávání se od rodiny, rozpad rodiny, problémy s volbou povolání a získáváním pracovních návyků)
 • konfliktní společenské situace (např. trestná činnost, konflikty s rodiči, s autoritami)
 • negativní zkušenosti  a rizikové chování (např. rizikové sexuální zkušenosti a chování, šikana, škodlivé užívání návykových látek, úrazy na víkendových akcích).

Tito mladí dospělí z různých důvodu selhávají v plnění vývojových úkolů, proto jim poskytujeme pomoc a podporu na individuální bázi. Nemohou již plně využívat služeb NZDM, ale nabízíme jim poradenství mimo otevírací hodiny a pomáháme jim tak řešit přechod z dětství do dospělosti.


Cíl služby

Cílem služby jsou změny v životě uživatele, které lze rozpoznat

 • uživatelé mají základní právní povědomí (např. jsou poučeni o právních důsledcích páchání trestné činnosti apod.)
 • uživatelé mají schopnost a dovednosti, díky kterým umí předcházet či řešit konfliktní situace
 • uživatelé znají rizika z užívání návykových látek a v případě potřeby ví, kde a jak vyhledat odbornou pomoc
 • uživatelé mají povědomí o rizicích spojených se sexuálním životem a ví, jak se v této oblasti chovat zodpovědně
 • uživatelé umí nekonfliktním způsobem prezentovat a prosazovat své zájmy v rámci skupiny vrstevníků, komunity a celé společnosti
 • uživatelé mají vytvořený pozitivní vztah ke vzdělávání a jsou motivováni k úspěšnému dokončení profesní přípravy
 • uživatelé jsou schopni samostatného jednání s institucemi
 • uživatelé jsou schopni si najít a udržet práci
 • uživatelé jsou schopni navazovat a udržovat vztahy (vrstevnické, partnerské, rodinné, v rámci komunity a celé společnosti)

Principy NZDM

 • princip nízkoprahovosti (v rozměru reálná dostupnost, pragmatické nastavování cílů, šetrné nastavení cílů)
 • dodržování práv uživatelů
 • dodržování profesní etiky kontaktní práce

 


Poskytované služby

 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • sportovní činnosti, výtvarná dílna, doučování, preventivní programy
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • výlety, tábory, návštěvy kulturních akcí
 • Sociálně terapeutické činnosti
  • poradenství, krizová intervence, rozhovory na aktuální téma uživatelů
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • doprovázení, informační servis, jednání s institucemi, poradenství

    

Postup pro podání stížnosti, připomínky nebo přání zde

 


 

Projekt podporuje:

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí

 • Jihomoravský kraj - "Spolufinancováno Jihomoravským krajem"

 • Magistrát města Brna

 • NF Albert

 • Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

 

 

 

 

 

 Partneři projektu

 

  foks-logo-png.png