Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Nízkoprahové kluby poskytuje zázemí, podporu a odbornou pomoc dospívajícím v obtížné životní situaci.Posláním těchto zařízení je motivovat a podporovat děti a mládež k aktivnímu přístupu při řešení osobních situací zejména v období dospívání, poskytovat sociální služby a dostupnou nabídku volnočasových aktivit.

 

NZDM v Blansku

NZDM v Blansku poskytuje zázemí, podporu a odbornou pomoc dospívajícím v obtížné životní situaci z města Blanska a spádové oblasti.

NZDM v Olomouci

Posláním je motivovat a podporovat děti a mládež k aktivnímu přístupu při řešení osobních situací zejména v období dospívání, poskytovat sociální služby a dostupnou nabídku volnočasových aktivit.

NZDM v Prostějově

NZDM v Prostějově poskytuje zázemí, podporu a odbornou pomoc dospívajícím v obtížné životní situaci z města Prostějov a okolí.

NZDM v Mohelnici a Zábřehu

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež poskytuje zázemí, podporu a odbornou pomoc dospívajícím v obtížné životní situaci z města Mohelnice, Zábřehu a okolí.

NZDM v Brně

Nízkoprahový klub pro děti a mládež NZDM Pestrá klubovna, Brno

NZDM v Kroměříži