Kontaktní centrum v Brně

Kontakt

Kontaktní centrum v Brně

Vídeňská 3
639 00 Brno

Tel:   +420 543 249 343
GSM: +420 775 889 919
(objednání na individuální konzultace)

email: kcentrum.br@podaneruce.cz

Najdi na mapě.  

Vedoucí

Bc. Alexandra Rendásová

rendasova@podaneruce.cz
GSM:+420 608 371 262

 

 

 

 Služba je určena:

 • Lidem starším 16 let, kteří se v důsledku užívání nealkoholových drog ocitli v obtížné životní situaci.
 • Dále pak také rodinným příslušníkům a osobám blízkým těchto lidí.


 Poskytované služby:

 • Výměnný program injekčního materiálu a distribuce materiálu ke snížení zdravotních rizik spojených s užíváním drog
 • Základní zdravotní ošetření a poradenství
 • Testování na infekční nemoci (hepatitidy typu C a B, HIV, syfilis) a související poradenství
 • Těhotenské testy
 • Základní hygienický servis 
 • Praní a sušení prádla
 • Využití telefonu a počítače s připojením na internet při řešení aktuální zdravotní a sociální situace
 • Pomoc při hledání zaměstnání, zajištěšní bydlení, kontaktu s úřady...
 • Asistence při jednání v návazných službách
 • Pomoc v krizových situacích
 • Zprostředkování dalších zdravotních a sociálních služeb včetně léčby závislostí
 • Poradenství a konzultace pro uživatele nealkoholových drog
 • Poradenství pro jejich rodinné příslušníky a osoby blízké

Služby kontaktního centra jsou poskytovány bezplatně, je možné jich využít i anonymně

Poslání, cíle, zásady a další informace najdete v registru sociálních služeb zde


Pracovní doba:

Provozní doba: 9:00 - 17:00 (pracovní dny)

Kontaktní hodiny pro neobjednané klienty: 10:00 - 16:00
(pobyt v kontaktní místnosti, výměna/distribuce harm-reduction materiálu, zdravotní ošetření a řešení aktuálních zakázek)

Objednaní klienti: 9:00 - 10:00 a 16:00 - 17:00
(individuální poradenství, testování na infekční nemoci a asistence v navazujících službách)

Každou 1. středu v měsíci je zavřeno - sanitární den. 


 Poslání služby:

 • Minimalizace zdravotních a sociálních rizik u uživatelů nealkoholových drog, jejich podpora a motivace ke změně životního stylu.

 • Ochrana společnosti před možnými negativními důsledky zneužívání návykových látek.


Tým:

 • Bc. Alexandra Rendásová -  vedoucí služby, sociální pracovnice

 • Bc. Jana Wünschová, DiS.- zástupce vedoucí, zdravotní sestra

 • Tomáš Nevrkla - pracovník v sociálních službách

 • Mgr. Monika Černíková - sociální pracovnice

 • Mgr. Jana Tikovská - pracovník v sociálních službách 

 • Jitka Novotná - pomocná kontaktní pracovnice

 

Odborné vedení služby:

 • MUDr. Jiří Dolák - odborné vedení služby,odborný ředitel
 • Mgr. Petr Blažek - odborné vedení služby, vedoucí oddělení

 Supervize:

 • Mgr. Tomáš Přikryl

Stáže:

V kontaktním centru umožňujeme absolvování stáží pracovníkům souvisejících oborů a studentům VOŠ a VŠ starším 21 let. Upřednostňujeme stáže dlouhodobé, za poskytnutí služby neúčtujeme žádný poplatek. V případě zájmu o stáž nás kontaktujte na uvedené emailové adrese.


Projekt je financován dotační podporou:

 • Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky

 • Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

 • Ministerstva zdravotnictvi ČR

 • Jihomoravského kraje

 • Statutárního města Brna

   

 

 


 Materiály ke stažení:


 


Fotogalerie

Vídeňská 3 Vídeňská 3 Kontaktní místnost Kontaktní místnost Ošetřovna Ošetřovna