Kontaktní centrum v Prostějově

Kontakt

Kontaktní centrum v Prostějově

Vrahovická 83
798 11 Prostějov
GSM: +420 777 454 789
GSM: +420 777 916 268 (terénní program)
GSM: +420 776 654 685 (terénní program)
kcentrum.pv@podaneruce.cz

Vedoucí

Bc. Jana Kučerová
GSM: +420 776 654 685

Najdi na mapě

Od 1. 7. 2015 se původní název "Kontaktní centrum Prostějov" mění na: "Kontaktní centrum v Prostějově".

Poslání

Posláním Kontaktního centra v Prostějově je usilovat o snižování rizik u osob ohrožených návykovým chováním,      a dále je podporovat a motivovat ke změně životního stylu a zlepšení kvality jejich života po zdravotní,  sociální a psychické stránce, a to prostřednictvím poskytování ambulantní a terénní sociální služby v prostějovském regionu.

Pro osoby blízké uživatelům a široké veřejnosti nabízet odborné poradenství a zároveň chránit společnost před možnými negativními důsledky plynoucími ze životního stylu osob s návykovým chováním.

Služby jsou poskytovány anonymně a bezplatně.


Cílová skupina služby

Do cílové skupiny spadají osoby bez rozdílu pohlaví od 15 let  patřící do následujících skupin:

 • problémoví uživatelé nealkoholových drog
 • uživatelé těkavých látek
 • příležitostní uživatelé nealkoholových drog
 • experimentátoři a mladiství uživatelé nealkoholových drog přecházející na rizikové užívání
 • uživatelé s kombinovanou závislostí
 • abstinující uživatelé
 • rodiče a blízcí výše uvedených osob

Programy K-centra:

Kontaktní místnost:

Út

Stř

Čt

12  -  16

8.30 - 12

12  -  16

8.30 - 12

 

Výměnný program, individuální poradenství:

Po, Út, St, Pá 8.30 - 16 hodin
Čt 8.30 - 16 hodin

Pozn.   8.00 - 8.30 probíhá administrativa a příprava služby

Výměnný program přes lékárny:

Konice http://lekarny.zdravcentra.cz/konice/

Plumlov a Mostkovice http://www.lekarny.zdravcentra.cz/plumlov/

Děkujeme výše zmíněným lékárnám za spolupráci.

Terénní programy:

Po 12 - 16 hodin
St 12 - 16 hodin
Čt 16 - 19 hodin

 

Rodinné a individuální poradenství dle dohody.


Cíle K-centra:

 • Z hlediska jednoho úhlu pohledu se snažíme o prospěch cílové skupiny ve smyslu minimalizace rizik spojených s užíváním nealkoholových drog a následně celkové zlepšení kvality života po bio-psycho-sociální stránce. Snažíme se o to, aby se současný stav uživatele nezhoršoval, pokud možno stabilizoval a do budoucna zlepšil.
 • Z hlediska druhého úhlu pohledu se snažíme o prospěch veřejnosti. Prostřednictvím poskytovaných služeb chráníme veřejné zdraví před možnými negativními dopady, které mohou potenciálně vyplynout díky zneužívání návykových látek (např. poradenství pro rodiče, odborníky, předcházení šíření infekčních chorob prostřednictvím jejich testování, výměnným programem a bezpečnou likvidací použitých injekčních jehel, atd.).
 • Z hlediska dalšího úhlu pohledu se snažíme poskytovat odborné a kvalitní služby v oblasti drogové problematiky. V rámci této snahy jsme mimo jiné plně otevřeni efektivní spolupráci s ostatními institucemi a tuto spolupráci aktivně rozvíjíme (KPSS, Benchmarking, aj.). Naší snahou je stát se nedílnou a plnohodnotnou součástí kvalitní komunitní péče v rámci prostějovské sociální sítě i olomouckého kraje.

Jaké služby nabízíme:

 • právní a sociální servis: poradenství, zprostředkování kontaktu, pomoc při jednání s úřady
 • zdravotní servis: ošetření, zprostředkování kontaktů na další návazná zařízení, testy na žloutenku  C, testy na HIV, těhotenské testy
 • psychologickou pomoc a pomoc v krizi uživatelům i osobám blízkým
 • výměnu injekčního materiálu
 • hygienický servis (sprcha, praní prádla) a potravinový servis
 • zprostředkování detoxifikace a léčby
 • následnou podporu klientů po léčbě

Více informací o službě najdete v registru sociálních služeb zde


Tým:

Mgr. Lukáš Carlos Hrubý - odborný ředitel

David Bezdomnikov - vedoucí oddělení

Mgr. Michal Horák - supervizor

 

Bc. Jana Kučerová - vedoucí Kontaktního centra v Prostějově

Ve Společnosti Podané ruce o.p.s. působí od roku 2007. Věnuje se přímé práci s klienty jak v k-centru, tak v terénním programu. Profesně se zaměřuje také na poradenství pro rodiče a osoby blízké uživatelů.  Klienty vnímá jako rovnocenné partnery a do své práce vkládá lidskost a přirozenost.

Vzdělání : SPŠ grafická, UPOL CMTF - Sociální pedagogika

Kurzy: Multidisciplinární kurz zaměřený na drogovou problematiku, Motivační rozhovory,  Krizová intervence, Poradenské dovednosti, Techniky zvládání agrese, Sanitářský kurz, aj.,

Stáže: Terapeutická komunita Sejřek, K-centrum (Brno), Terénní programy (Brno), Azylový dům (Prostějov), Člověk v tísni (Prostějov)

Tel.: +420 776 654 685

 

Bc. Alena Bendová - sociální pracovnice

Ve Společnostií Podané ruce o.p.s.  působí od roku 2009. Věnuje se přímé práci s klienty jak v k-centru, tak v terénním programu. Profesně se zaměřuje na  sociální práci a zdravotní oblast, jako je  například testování infekčních chorob. Ve své práci se snaží společně s klienty najít jejich možnosti a cestu.

Vzdělání: SZŠ – všeobecná zdravotní sestra, VŠ – Sociální patologie a prevence

Kurzy: Motivační rozhovory, Krizová intervence, Techniky zvládání agrese,  Prevence relapsu, Dluhové poradenství  aj.

Stáže: P-centrum (Olomouc), Terapeutická komunita Podcestný mlýn, NZDM Prostějov,  Komunitní centrum Khamoro (Olomouc), Probační a mediační služba (Prostějov)

Tel.: +420 777 916 268

 

Ing. Bc. Kateřina Krajíčková - sociální pracovnice

Ve Společnosti Podané ruce o.p.s. pracuje od května roku 2016. Věnuje se přímé práci s klienty v K-centru.

Vzdělání: VŠ - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Sociální pedagogika, Univerzita obrany v Brně - Ochrana obyvatelstva

Kurzy: Úvod do problematiky patologičského hráčství - gambling

Tel: +420 608 479 640

 

 


 

Projekt je financován dotační podporou:

 • Úřadu vlády ČR a Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky
 • Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
 • Ministerstva zdravotnictví
 • Olomouckého kraje
 • Statutární město Prostějov

 

          


Dokumenty ke stažení

Detekovatelnost drog v krvi a moči

Drogové paragrafy a malé množství

Etický kodex

Fotky drog

Kde se můžete dozvědět více informací o drogách

Kolik se utratí za legální drogy (k 31.12.2011)

Pro rodiče

Vliv užívání drog na tělo

Zajímavost - drogy a pavouci

 

 

 Kontaktní centrum v Prostějově - fotogalerie