Kontaktní centrum v Olomouci

Kontakt

Kontaktní centrum v Olomouci

Sokolská 551/48
779 00 Olomouc
Mob.: +420 778 411 689

Vedoucí
Bc. Lucie Bezděková, DiS.
Mob.: +420 774 991 625
E-mail: kcentrum.ol@podaneruce.cz

Najdi na mapě

Komu je služba určena:

 • Uživateli nealkoholových drog, který se v důsledku užívání návykových látek ocitl v obtížné životní situaci
 • Osobě s kombinovanou závislostí
 • Rodičům a blízkým osob ohrožených návykovým chováním 

Poskytujeme tyto služby:

 • Poradenství individuální/ párové/ rodinné
 • Zprostředkování detoxifikace a doporučení do léčby
 • Odborná podpora při zahájení abstinence či po absolvované léčbě 
 • Sociální servis - poradenství, zprostředkování kontaktů, pomoc při jednání s úřady, asistence
 • Informační servis - oblast sociální, zdravotní, bezpečné braní a jiné
 • Výměnný program včetně per os kapslí a dalšího zdravotního materiálu
 • Testování infekčních onemocnění - HIV, Hepatitida B, C, Syfilis
 • Těhotenské testy
 • Základní zdravotní ošetření
 • Pomoc v krizi
 • Základní poradenství pro rodiče a osoby blízké klientů
 • Vstupní zhodnocení stavu a potřeb klienta
 • Hygienický servis
 • Potravinový servis
 • Kontaktní práce

Specifické služby a programy:

 • Rodičovský program (dříve program pro dívky, těhotné ženy a matky) poskytuje odborné sociální, zdravotní a poradenské služby rodičům, kteří užívali či stále užívají návykové látky a ocitli se v této souvislosti v tíživé životní situaci. Hlavním cílem projektu je zlepšení situace rodiny, podpora v rodičovské roli a zamezení v prohloubení sociální exkluze.
 • Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu je zaměřen na terapii a sociální rehabilitaci osob zneužívajících návykové látky ze skupiny stimulačních drog. Pro práci s těmito klienty bude využita nová metodika práce, která jim umožní řešit svou závislost ambulantním docházením a ne ústavní léčbou.

Poslání,cíle,zásady služby a další informace najdete v registru sociálních služeb zde


Provozní doba:

 

PONDĚLÍ 9:00- 12:00
Otevřená 
kontaktní místnost 
13:00 - 16:00
Poradenství*
Výměnný program 
16:00 - 17:00
Výměnný program
ÚTERÝ 9:00- 12:00
Otevřená 
kontaktní místnost 
13:00 - 16:00
Poradenství*
Výměnný program 
16:00 - 17:00
Výměnný program
STŘEDA 9:00- 12:00
Otevřená 
kontaktní místnost 
13:00 - 17:00 
Poradenství*
Výměnný program 
17:00 - 18:00
Výměnný program
ČTVRTEK 9:00- 12:00
Otevřená 
kontaktní místnost 
13:00 - 16:00
Poradenství*
Výměnný program 
16:00 - 17:00
Výměnný program
PÁTEK 9:00- 12:00
Otevřená 
kontaktní místnost 
 


*- služby jsou poskytovány nejlépe po předešlé domluvě 
  - klienti v režimu individuálního využívání služeb a klienti se sankcí zákazu vstupu do
    zařízení
  - Rodičovský program (matky či otcové s dětmi, těhotné dívky) 


Základní zásady poskytované služby jsou především:

 • Harm Reduction ... Termín "harm reduction" znamená minimalizace škod. Jedná se tedy o minimalizaci negativních bio-psycho-sociálních dopadů, které vznikají v důsledku užívání drog.
 • Public Health ... Znamená ochranu veřejného zdraví před šířením škodlivých jevů ve společnosti (HIV, AIDS, Hepatitidy typu B,C) , jedná se o specifickou podobu minimalizace škod.
 • Nízkoprahovost ...  Služby jsou poskytovány bezplatně, anonymně a bez nutnosti předchozího objednání či jiného doporučení.
 • Veřejná přístupnost ke službě ...
 • Respektování volby uživatele sociální služby ...
 • Flexibilita a potřebnost ...
 • Anonymita ...
 • Bezplatnost ...
 • Abstinence není podmínkou k využití služby.

Je respektována klientova volba způsobu života, je mu aktivně nabídnuta odborná péče a pomoc. Uživatel služby se může svobodně rozhodnout, zda službu využije a má možnost volby programu v rámci celého systému péče o uživatele návykových látek. Ke klientovi je přistupováno individuálně a strukturovaně.


Tým:

 • Mgr. Lukáš Carlos Hrubý - odborný ředitel
 • David Bezdomnikov - vedoucí oddělení adiktologických služeb v OLK a ZK
 • Bc. Lucie Bezděková, DiS. - vedoucí služby, zdravotní sestra
 • Mgr. Milena Krchníková - kontaktní a poradenská pracovnice
 • Mgr. Martina Sedláčková - sociální pracovník
 • Bc. Jakub Nepejchal - sociální pracovník
 • Stážisté

Supervizor:

 • Mgr. Michal Horák

Projekt je financován dotační podporou:

 • Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
 • Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
 • Ministerstva zdravotnictví ČR
 • Olomouckého kraje
 • Statutárního města Olomouc