Kontaktní centra

Kontaktní centrum v Brně

Kontaktní centrum v Brně je nízkoprahové zařízení nabízející kombinaci zdravotních a sociálních služeb pro lidi, kteří užívají nelegální drogy. Do základní nabídky patří výměna injekčního materiálu, testování na infekční onemocnění, zdravotní ošetření, využití koupelny, praní a sušení prádla. Našim klientům nabízíme různé formy sociální a psychické podpory, která zahrnuje možnost pobytu v kontaktní místnosti, individuální poradenství, specializované sociální poradenství v obtížných životních situacích a zprostředkování návazných služeb. Individuální a rodinné poradenství poskytujeme i lidem, kteří neužívají drogy, ale mají obavy o svého blízkého, který se do problémů s nelegálními drogami dostal nebo dostává.Všechny služby jsou poskytovány bezplatně.

Kontaktní centrum v Olomouci

Hlavním cílem je zlepšení kvality života klientů po stránce psychické, zdravotní a sociální, které by umožňovalo jejich smysluplné zapojení do společnosti.

Kontaktní centrum v Prostějově

Kontaktní centrum v Prostějově poskytuje ambulantní a terénní služby pro osoby ohrožené závislostí na návykových látkách. Služby jsou anonymní a jsou poskytovány bezplatně.

Kontaktní centrum v Uherském Hradišti

Základním cílem je motivace k životu bez drogy nebo zlepšení kvality života uživatelů drog ve zdravotní a sociální oblasti.

Kontaktní centrum ve Znojmě

Základním cílem služby je zlepšení situace uživatelů drog, prevence infekčních onemocnění a šíření těchto nemocí. Cílem je nastavit vyvážený a účinný přístup k problematice v regionu.

Kontaktní centrum ve Zlíně

Kontaktní centrum ve Zlíně poskytuje ambulantní služby pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách. Základním cílem je motivace k životu bez drogy nebo zlepšení kvality života uživatelů drog ve zdravotní a sociální oblasti. Příbuzným a osobám blízkým uživatelů nabízíme pomoc při orientaci ve vzniklé situaci a následně podporu při snaze situaci řešit. Služby jsou anonymní a bezplatné.