Terapeutická centra

CENTRUM KOMPLEXNÍ PÉČE v Olomouckém kraji (dříve Terapeutické centrum)

Služba nabízí strukturované individuální i rodinné poradenství, zaměřené na problematiku zvládání závislosti v rámci širokého sociálního kontextu a také na dosažení osobní duševní rovnováhy. Mezi nejčastější řešená témata patří podpora a sanace rodiny a blízkých osob závislých, práce na motivaci a jejím udržení, hledání a rozvoj funkčních zdrojů klienta vedoucích k postupnému přijetí změny, podpora a pomoc při rozhodování abstinovat od drog, či pomoc při zvládnutí problémů s hráčstvím včetně otázek dluhů a základního právního poradenství.

Terapeutické centrum ve Zlínském kraji

Služba nabízí strukturované individuální i rodinné poradenství, zaměřené na problematiku zvládání závislosti v rámci širokého sociálního kontextu a také na dosažení osobní duševní rovnováhy. Mezi nejčastější řešená témata patří podpora a sanace rodiny a blízkých osob závislých, práce na motivaci a jejím udržení, hledání a rozvoj funkčních zdrojů klienta vedoucích k postupnému přijetí změny, podpora a pomoc při rozhodování abstinovat od drog či alkoholu.

Terapeutické centrum na Bratislavské

Terapeutické centrum v Jihomoravském kraji

Terapeutické centrum v Jihomoravském kraji je službou aktivní a bezodkladné pomoci (poradenství, léčba) klientům s problematikou závislostí v docházkovém zdravotnickém zařízení.