Sociálně terapeutická dílna Eikon v Brně

Kontakt

Sociálně terapeutická dílna Eikon v Brně

Jílkova 195, 615 00 Brno

Tel.: (+420) 515 541 046

GSM: (+420) 777 916 264

 

Oficiální stránky

eikon.podaneruce.cz

e-shop

Vedoucí

Mgr. Česlav Škvařil
tel.: 777 916 264

Najdi na mapě.

Od 1. 7. 2015 se původní název "Eikón – sociálně terapeutická dílna" mění na: "Sociálně terapeutická dílna Eikón v Brně".

Sociálně terapeutická dílna Eikon v Brně nabízí  terapeutickou podporu směřující k reintegraci klienta do společnosti a také možnost přivýdělku.

Základním kamenem projektu je zapojení zaměstnance-klienta do výrobního procesu. Jedná se o rutinní, řemeslnou práci. Nutný nácvik úkonů řemeslné práce umožňuje se rozvíjet a vede k sebepoznání se v zaměstnanecké interakci.

Cílovou skupinou jsou abstinující lidé s drogovou minulostí. Jedná se především o klienty, kteří byli v minulosti závislí na návykových látkách, podstoupili již nějakou formu terapie nebo léčby a v současné době již abstinují a vyjadřují motivaci k návratu do běžného života.

Určující pro cílovou skupinu nadále zůstává ztráta pracovních návyků a dovedností, problém v oblasti seberealizace v zaměstnání, neschopnost uspět na volném trhu práce bez cizí pomoci.

 • abstinující klienti po absolvování léčebných programů s potřebou přivýdělku a pracovní rehabilitace
 • klienti v léčebných programech SPR
 • hůře umístitelní klienti ÚP s drogovou historií

Ukázky ikon z naší výroby

Tyto a další ikony si můžete objednat v našem katalogu.

Bohorodička (něžná) Svatá trojce Trojice

 

Služba je pro cílové skupiny poskytována v chráněném prostředí dílny EIKÓN v Brně. Toto pracovní zařazení je vhodná pro klienty přicházející z výkonu trestu jako přechodné zaměstnání při hledání uplatnění na otevřeném trhu práce. Často jsou po výstupu z vězení nebo dlouhodobě nezaměstnaní, převážně se jedná o klienty SPR a spolupracujících zařízení.

Nabídka služby:

V dílnách centra Eikón jde o programy podporovaného zaměstnávání:

 • krátkodobý program aktivace pracovních návyků a dovedností, formou DPP- dohody o provedení práce. (1 až 3 měsíce)
 • dlouhodobý stabilizační program obnovy a rozvoje pracovních návyků a dovedností,  formou DPČ - dohoda o pracovní činnosti (v délce více než 6 měsíců).
 • příležitostné sociální poradenství.

Pracovní tým:

 • Mgr. Česlav Škvařil - vedoucí služby, obchod
 • Mgr. Pavel Procházka - asistent dílny pracovní terapie, odbyt a expedice
 • Mgr.  Pavel Filka - vedoucí pracovní terapie
 • Bc. Vít Liška - mistr výroby

Projekt je financován dotační podporou:

 • Jihomoravského kraje

 • Nadace České spořitelny
  nadace české spořitelny

Dalším zdrojem financování jsou tržby z prodeje výrobků dílny. Dosahují přibližně 40 % příjmů střediska.

Projekt byl v minulosti financován Evropskou unií, Státním rozpočtem ČR.

viz projekt :”Pilot”
viz projekt :”Začni Jinak”