Duchovně pastorační služba (Brno)

Kontakt

Duchovně pastorační služba (Brno)

Vídeňská 3
639 00 Brno

duchpast@podaneruce.cz

Vedoucí

ThMgr. Jaromír Smejkal
GSM: +420 777 916 275 nebo + 420 737 829 205

Zástupce

Roman Šimků
GSM: +420 603 272 949

Najdi na mapě.

Dostupnost služby:

Kontaktní místnost na Vídeňské 3, 639 00 Brno

P. Jaromír: čtvrtek 14 - 17. 00, nebo v K - centru v tutéž dobu
Roman Šimků: úterý 13 - 18.00, nebo v K - centru od Po do St 13 - 18.00


Co nabízíme:

  • duchovní rozhovory, motivační rozhovory,poradenství
  • osobní kontakt s uživatelem drog, jeho rodiči, příbuznými či přáteli
 • krizovou intervenci
 • asistenční doprovody k lékaři, k soudu, na úřady, návštěvy doma, v nemocnicích a ve věznici
 • vzdělávací program "Hodnoty v lidském životě" pro Terapeutickou komunitu Podcestný mlýn
 • spolupráce s Kontaktním centrem a realizace programu Klubu Skleník (fotodílna)
 • setkávání abstinujících matek na faře v Kurdějově (duchovní program a diskuze s psychologem)
 • setkávání abstinujících otců na faře v Kurdějově (duchovní program)
 • pomoc při hledání smyslu života, utrpení, smrti, závislosti
 • duchovní doprovázení - pomoc na cestě k Bohu i církvi, včetně svátostí
 • příprava ke svátostem
 • duchovní služba doplňuje běžné služby především svým důrazem na individuální kontakt a doprovází člověka až do smrti.

Věnuje zvláštní pozornost chronickým uživatelům drog a neúspěšným v procesu léčby např. tím, že jim věnuje čas a poskytuje potřebné informace k dalším sociálním službám.

Základním postojem při dojednávání nabídky služeb je otevřenost a spolupráce s ostatními službami v rámci SPR nebo s jinými institucemi. Podoba konkrétní služby je s klientem individuálně vyjednána a je bezplatná.


Pracovníci duchovně pastorační služby:

 • Mgr. Jaromír Smejkal, katolický kněz, GSM: +420 777 916 275
 • Roman Šimků, pastorační asistent, GSM: +420 603 272 949

Finanční podpora

V případě, že se rozhodnete finančně podpořit Duchovně pastorační službu, můžete svůj finanční dar poslat na účet Sdružení Podané ruce, č.ú: 40 100 450 91/6800 Volksbank CZ, v. symbol: 777 992.


Duchovně pastorační služba je podporována ve své činnosti:

Biskupstvím brněnským, které pověřilo kněze Jaromíra Smejkala a a pastoračního asistenta Romana Šimků ke službě vězňům a uživatelům drog.