Drogové služby ve vězení

Centrum poradenských služeb ve vězení a po výstupu

Centrum poradenských služeb ve vězení a po výstupu se zaměřuje na řešení drogového problému uživatelů drog, kteří se nacházejí ve vězení, a to cestou poskytování odborných služeb a účinnou spoluprácí s Vězeňskou službou ČR a dalšímu subjekty (Probační a mediační služba, sociální kurátoři, atd.).

Práce s klienty v konfliktu se zákonem (Olomouc)

Program práce s klienty v konfliktu se zákonem poskytuje své služby od roku 2002. Cílovou skupinou služby jsou uživatelé návykových látek, kteří se v důsledku způsobu života spojeného s užíváním těchto látek dostali do konfliktu se zákonem a jejich blízcí.Služby jsou poskytovány zdarma.