Terapeutické centrum ve Zlínském kraji

Kontakt

Terapeutické centrum ve Zlínském kraji

Prštné 86

760 01 Zlín – Prštné 

najdete nás na mapě

 

e-mail: terapie.zk@podaneruce.cz

Skype: Terapeutické centrum ve Zlínském kraji

Facebook: Terapeutické centrum & Centrum komplexní péče ve Zlínském kraji

 

Na schůzky se prosím objednávejte u:

Mgr. Petra Sperlingová - psycholožka

tel.: 775 426 989; e-mail: sperlingova@podaneruce.cz

 

Mgr. Jarmila Krajčová - psycholožka

tel.: 777 478 088; e-mail: krajcova@podaneruce.cz

 

Mgr. Gabriela Kosíková - vedoucí centra, psycholožka

tel.: 778 417 681; e-mail: kosikova@podaneruce.cz

 

Nabízíme také konzultace v Uherském Hradišti a Kroměříži 

Pracoviště v Uherském Hradišti

v budově Kontaktního centra - Šromova 136, vchod z ulice Mlýnská

Mgr. Krajčová; vhodné se předem objednat na tel. 777 478 088

 

Pracoviště v Kroměříži

Prusinovského 185/7 (u Riegrova náměstí, napravo od ČSOB, vchod je z ulice Dobrovského)

Mgr. Kosíková; vhodné se předem objednat na tel. 778 417 681

 

 

 

AKTUALITY: 

Vážení klienti, detašované pracoviště v Uh. Hradišti bude v pondělí 14. 8. a ve čtvrtek 17. 8. 2017 z provozních důvodů UZAVŘENO. 

17. 8. bude rovněž uzavřeno TC ve Zlíně. Děkujeme za pochopení.

 

Pro cílovou skupinu HAZARDNÍ HRÁČI (NELÁTKOVÉ ZÁVISLOSTI) A JEJICH BLÍZCÍ funguje Centrum komplexní péče (Dluhové poradenství dočasně přerušeno)

Poslání

Posláním Terapeutického centra (TC) je pomáhat lidem v tíživé životní situaci s řešením jejich problému s návykovým chováním (nealkoholové návykové látky, alkohol). Dále snižovat negativní důsledky rizikového chování u osob ohrožených návykovým chováním.

Součástí naší práce je podpora a motivace klientů ke změně jejich dosavadního životního stylu a snaha o znovu zapojení do běžného života.

TC dále usiluje o ochranu společnosti před možnými negativními důsledky vyplývajícími ze zneužívání návykových látek.

Služba je určena

Osobám starším 16 let (mladší v doprovodu rodičů), které jsou:

 • uživateli návykových látek (nealkoholové návykové látky, alkohol),

 • osobami ohroženými negativními dopady návykového chování svých blízkých a příbuzných (rodina, přátelé, partneři, spolupracovníci, atd.)

 Negativní vymezení cílové skupiny
 • osoby, které podmínku užívání alkoholu a nealkoholových látek nesplňují nebo nejsou partnery či blízkými takového uživatele
 • dále nemůžeme služby poskytnout osobám, které nemluví česky, případně slovensky, kvůli jazykové bariéře.

Tým

 • Mgr. Lukáš Carlos Hrubý - odborný ředitel

 • Mgr. Vladimír Kaška - vedoucí Oddělení odborných služeb ve Zlínském kraji, sociální pracovník     

 • Mgr. Gabriela Kosíková - vedoucí centra, psycholožka
 • Mgr. Petra Sperlingová - psycholožka
 • Mgr. Jarmila Krajčová - psycholožka
 • Mgr. Yvona Kopečková - sociální pracovnice, terapeutka

 Supervizor: Mgr. Michal Pernička, klinický psycholog

Nabízíme

 • Vstupní a závěrečné zhodnocení stavu klienta.
 • Individuální poradenství.
 • Individuální psychoterapie.
 • Informační servis.
 • Pomoc v krizi (osobně, po telefonu či prostřednictvím internetu).
 • Sociální práce.
 • Práce s rodinou.
 • Rodinná terapie.

Jak se k nám dostanete?

Trolejbusem se k nám dostanete č. 1, 2, 3, 6 a 10 - zastávka Prštné. Vlakem na tutéž zastávku. Po vystoupení půjdete rovně směrem k Albertu (bývalý Interspar), přejdete most a uvidíte šedou budovu nalevo. Před budovou je cedule s naším popiskem. TC sídlí v přízemí a cesta k němu je označena šipkami. Budova dříve sloužila jako MŠ a ZŠ, nyní zde sídlí Dobrá škola a školka (výrazný plakát přes budovu směrem k silnici).

Možnost parkování přímo před budovou. Pokud k nám jedete autem a používáte navigaci, zadávejte adresu Náves 86.

  mapka-AA.png

 

 

 

 

Pracoviště Kroměříž:

Vchod z ulice Dobrovského.

 detas-KM.png

 

 

 

 

 

 Provozní doba Zlín

Po:  9:00 - 12:00    12:30 - 17:00

Út:  9:00 - 12:00    12:30 - 17:00

St:  9:00 - 12:00    12:30 - 18:00

Čt:  9:00 - 12:00    12:30 - 17:00

Pá:  9:00 - 12:00    12:30 - 16:00

 

Provozní doba Uherské Hradiště

Po:  9:00 - 12:00    12:30 - 17:00

Čt:  9:00 - 12:00    12:30 - 17:00

 

Provozní doba Kroměříž

Čt:  9:00 - 12:00    12:30 - 17:00

 

V případě zájmu o službu je vhodné se předem telefonicky objednat.

 

Cíle poskytované služby

 • Podávat informace o užívání návykových látek, edukovat a preventivně působit na cílovou skupinu (uživatelé drog, uživatelé alkoholu, blízcí těchto osob).
 • Poskytnout bezpečný prostor a podporu při řešení aktuální situace klienta v souvislosti s návykovým chováním.
 • Eliminovat prohlubování současného negativního stavu či krize a předcházet potencionálním budoucím komplikacím.
 • Umožnit klientům řešení své situace prostřednictvím svépomocné služby.
 • Podporovat klienta v udržení žádoucí změny, která vede k plnohodnotnému prožívání života.
 • Rozvíjet kompetence klienta tak, aby dokázal svoji nežádoucí situaci v budoucnu řešit nebo možnému vzniku nepříznivé situace předcházel.
 • Zprostředkování kontaktu a spolupráce s dalšími subjekty v případě zájmu klienta, jako jsou např. probační a mediační služba, oddělení péče o rodinu a dítě, sociální kurátoři, úřady práce, školní zařízení, psychiatrická pomoc aj.
 • Zlepšení kvality života klientů, zahrnující aspekty bio-psycho-sociálně-spirituální, které by umožňovaly plnohodnotné a uspokojivé prožívání života klientů a jejich zapojení do společnosti.

 

Informace pro klienty si můžete stáhnout ve formátu PDF

Zásady poskytování služby

Pracovníci Terapeutického centra se řídí Etickým kodexem sociálních pracovníků, Etickým kodexem české psychoterapeutické společnosti, zákonnými normami ČR a jinými mezinárodními smlouvami.

Základní zásady poskytované služby jsou především:

 • Bio-psycho-sociálně-spirituální model. Tento model se opírá o koncept zdraví prosazovaný Světovou zdravotnickou organizací, který definuje zdraví jako stav tělesné, duševní a sociální pohody, nikoliv pouze nepřítomnost nemoci nebo vady.
 • Anonymita, bezplatnost. Klient může využívat služeb bez obav ze ztráty anonymity. Všechny služby jsou poskytovány bezplatně, vyjma testování na přítomnost návykových látek. Test na patřičnou látku (slinný, z moči) si klient kupuje sám.
 • Veřejná přístupnost ke službě. Program je veřejně přístupný bez rozdílu pohlaví, národnosti, rasy, náboženského vyznání, politického přesvědčení, fyzického či psychického zdraví, právního či společenského postavení a socioekonomických možností. Služby jsou pro klienty přístupné bez ohledu na typ užívané návykové látky, historii užívání a způsob aplikace návykové látky. Služba je přístupná bez zbytečných odkladů.
 • Respektování volby klienta, dobrovolnost využívání služby. Je respektována volba klienta ve způsobu života. Abstinence není podmínkou k využití služby. Využívání služby je dobrovolné.  Klienti mohou vyjadřovat svou vlastní vůli a podávat podněty či stížnosti týkající se služby.
 • Flexibilita a potřebnost. Služby se přizpůsobují aktuálním potřebám klientů a pružně na ně reagují.
 • Aktivizace klienta, podpora klienta v odpovědnosti za sebe sama.
 • Rovný, ale zároveň individuální přístup ke klientům. Ctí se jedinečnost každého klienta a jeho vlastní vůle.
 • Dodržování práv klienta. Zaměstnanci dodržují Listinu základních práv a svobod, Etický kodex sociálních a zdravotnických pracovníků a Etický kodex České psychoterapeutické společnosti.
 • Propojení psychologické a sociální péče. V TC klademe důraz na poskytování a propojení psychologické a sociální práce. Klientům nabízíme komplexní nabídku těchto služeb na jednom místě a v paralelním běhu.

 

Napsali o nás:

Skupinová setkávání pro blízké osob se závislostí - ZlinDnes.cz

Detašované pracoviště v Kroměříži - www.mesto-kromeriz.czwww.kojetin.cz, www.muchropyne.cz - str. 5, Týdeník Kroměřížska, Zpravodaj Morkovice-Slížany duben 2017

 

ZPĚTNÁ VAZBA

Pokud byste nám chtěli sdělit Váš názor na naši službu (můžete i anonymně), nabízíme Vám možnost využít náš nový formulář na webu.

 

Projekt je financován dotační podporou:

 • Zlínského kraje
 • statutárního města Zlín
 • Úřadu vlády ČR - Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
 • města Otrokovice
 • města Uherské Hradiště
 • města Uherský Brod

                     Obrázek          

 


Fotogalerie

Mgr. Vladimír Kaška Mgr. Vladimír Kaška Mgr. Gabriela Kosíková Mgr. Gabriela Kosíková Mgr. Petra Sperlingová Mgr. Petra Sperlingová Mgr. Jarmila Krajčová Mgr. Jarmila Krajčová Prštné 86, Zlín Prštné 86, Zlín konzultační místnost 1 konzultační místnost 1 konzultační místnost 2 konzultační místnost 2