Terapeutické centrum ve Zlínském kraji

Kontakt

Terapeutické centrum ve Zlínském kraji

Prštné 86

760 01 Zlín – Prštné 

najdete nás na mapě

 

terapie.zk@podaneruce.cz

Skype: Terapeutické centrum ve Zlínském kraji

Facebook: Terapeutické centrum ve Zlínském kraji & Centrum komplexní péče ve ZK

 

Vedoucí

Mgr. Vladimír Kaška

Tel.: +420 777 916 269

Na schůzky se prosím objednávejte u psychologů:

Mgr. Gabriela Kosíková, tel.: 778 417 681

Mgr. Jarmila Krajčová, tel.:   777 478 088

 

Nabízíme také konzultace v Uherském Hradišti a Kroměříži 

 

Pracoviště v Uherském Hradišti

(psychologické konzultace)

v budově Kontaktního centra - Šromova 136, vchod z ulice Mlýnská

Mgr. Krajčová; vhodné se předem objednat na tel. 777 478 088

 

Pracoviště v Kroměříži

Prusinovského 185/7 (v budově Realitní kanceláře KLÍČ, spol. s r.o.)

Bc. Mikulášek; vhodné se předem objednat na tel. 775 426 989

 

Aktuality: 

Ve čtvrtek 1. 12. je centrum z provozních důvodů uzavřeno. Děkujeme za pochopení. V případě potřeby nás kontaktujte.

 

Od 12. září 2016 je opět otevřena skupina pro ty, kteří se rozhodli přestat s užíváním návykových látek či s hazardním hraním. 

Od 12. září 2016 je opět otevřena skupina pro ty, kteří se rozhodli přestat s užíváním návykových látek či s hazardním hraním. Více info v přiloženém letáku.

 

Poslání

Posláním Terapeutického centra (TC) je pomáhat lidem v tíživé životní situaci s řešením jejich problému s návykovým chováním (hazardní hraní, nealkoholové návykové látky, alkohol). Dále snižovat negativní důsledky rizikového chování u osob ohrožených návykovým chováním.

Součástí naší práce je podpora a motivace klientů ke změně jejich dosavadního životního stylu a snaha o znovu zapojení do běžného života.

TC dále usiluje o ochranu společnosti před možnými negativními důsledky vyplývajícími z hazardního hráčství a zneužívání návykových látek.

Služba je určena

Osobám starším 16 let (mladší v doprovodu rodičů), které jsou:

 • hazardními hráči/hráčkami (automaty, sázení, poker ...),

 • uživateli návykových látek (nealkoholové návykové látky, alkohol),

 • osobami ohroženými negativními dopady návykového chování a hazardního hraní svých blízkých a příbuzných (rodina, přátelé, partneři, spolupracovníci, atd.)

 Negativní vymezení cílové skupiny
 • osoby, které podmínku užívání alkoholu a nealkoholových látek či projevy nelátkové závislosti nesplňují nebo nejsou partnery či blízkými takového uživatele
 • dále nemůžeme služby poskytnout osobám, které nemluví česky, případně slovensky, kvůli jazykové bariéře.

Tým

 • Mgr. Lukáš Carlos Hrubý - odborný ředitel

 • Mgr. Vladimír Kaška - vedoucí oddělení ve Zlínském kraji, sociální pracovník      

 • Mgr. Gabriela Kosíková - psycholožka
 • Mgr. Jarmila Krajčová - psycholožka

 Supervizor: Mgr. Michal Pernička, klinický psycholog

Nabízíme

 • Vstupní a závěrečné zhodnocení stavu klienta.
 • Individuální poradenství.
 • Individuální psychoterapie.
 • Informační servis.
 • Pomoc v krizi (osobně, po telefonu či prostřednictvím internetu).
 • Sociální práce.
 • Práce s rodinou.
 • Rodinná terapie.

Jak se k nám dostanete?

Trolejbusem se k nám dostanete č. 1, 2, 3, 6 a 10 - zastávka Prštné. Vlakem na tutéž zastávku. Po vystoupení půjdete rovně směrem k Albertu (bývalý Interspar), přejdete most a uvidíte šedou budovu nalevo. Před budovou je cedule s naším popiskem. TC sídlí v přízemí a cesta k němu je označena šipkami. Budova dříve sloužila jako MŠ a ZŠ.

Možnost parkování přímo před budovou. Pokud k nám jedete autem a používáte navigaci, zadávejte adresu Náves 86.

       mapka-AA.png

 

 

 

 

Provozní doba

Po

Út:

St:

Čt:

Pá:  

9:00 - 12:00    12:30 - 17:00

9:00 - 12:00    12:30 - 17:00

9:00 - 12:00    12:30 - 18:00

9:00 - 12:00    12:30 - 17:00

9:00 - 12:00    12:30 - 16:00

Na schůzku je třeba se předem objednat.

Cíle poskytované služby

 • Podávat informace o užívání návykových látek a o nelátkových závislostech, edukovat a preventivně působit na cílovou skupinu (hazardní hráči, uživatelé drog, uživatelé alkoholu, blízcí těchto osob).
 • Poskytnout bezpečný prostor a podporu při řešení aktuální situace klienta v souvislosti s návykovým chováním.
 • Eliminovat prohlubování současného negativního stavu či krize a předcházet potencionálním budoucím komplikacím.
 • Umožnit klientům řešení své situace prostřednictvím svépomocné služby.
 • Podporovat klienta v udržení žádoucí změny, která vede k plnohodnotnému prožívání života.
 • Rozvíjet kompetence klienta tak, aby dokázal svoji nežádoucí situaci v budoucnu řešit nebo možnému vzniku nepříznivé situace předcházel.
 • Zprostředkování kontaktu a spolupráce s dalšími subjekty v případě zájmu klienta, jako jsou např. probační a mediační služba, oddělení péče o rodinu a dítě, sociální kurátoři, úřady práce, školní zařízení, psychiatrická pomoc aj.
 • Zlepšení kvality života klientů, zahrnující aspekty bio-psycho-sociálně-spirituální, které by umožňovaly plnohodnotné a uspokojivé prožívání života klientů a jejich zapojení do společnosti.

Zásady poskytování služby

Pracovníci Terapeutického centra se řídí Etickým kodexem sociálních pracovníků, Etickým kodexem české psychoterapeutické společnosti, zákonnými normami ČR a jinými mezinárodními smlouvami.

Základní zásady poskytované služby jsou především:

 • Bio-psycho-sociálně-spirituální model. Tento model se opírá o koncept zdraví prosazovaný Světovou zdravotnickou organizací, který definuje zdraví jako stav tělesné, duševní a sociální pohody, nikoliv pouze nepřítomnost nemoci nebo vady.
 • Anonymita, bezplatnost. Klient může využívat služeb bez obav ze ztráty anonymity. Všechny služby jsou poskytovány bezplatně, vyjma testování na přítomnost návykových látek. Test na patřičnou látku (slinný, z moči) si klient kupuje sám.
 • Veřejná přístupnost ke službě. Program je veřejně přístupný bez rozdílu pohlaví, národnosti, rasy, náboženského vyznání, politického přesvědčení, fyzického či psychického zdraví, právního či společenského postavení a socioekonomických možností. Služby jsou pro klienty přístupné bez ohledu na typ užívané návykové látky či nelátkové závislosti, historii užívání a způsob aplikace návykové látky. Služba je přístupná bez zbytečných odkladů.
 • Respektování volby klienta, dobrovolnost využívání služby. Je respektována volba klienta ve způsobu života. Abstinence není podmínkou k využití služby. Využívání služby je dobrovolné.  Klienti mohou vyjadřovat svou vlastní vůli a podávat podněty či stížnosti týkající se služby.
 • Flexibilita a potřebnost. Služby se přizpůsobují aktuálním potřebám klientů a pružně na ně reagují.
 • Aktivizace klienta, podpora klienta v odpovědnosti za sebe sama.
 • Rovný, ale zároveň individuální přístup ke klientům. Ctí se jedinečnost každého klienta a jeho vlastní vůle.
 • Dodržování práv klienta. Zaměstnanci dodržují Listinu základních práv a svobod, Etický kodex sociálních a zdravotnických pracovníků a Etický kodex České psychoterapeutické společnosti.
 • Propojení psychologické a sociální péče. V AA klademe důraz na poskytování a propojení psychologické a sociální práce. Klientům nabízíme komplexní nabídku těchto služeb na jednom místě a v paralelním běhu. 

Projekt je financován dotační podporou:

 • Zlínského kraje
 • statutárního města Zlín
 • Úřadu vlády ČR - Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
 • města Uherské Hradiště
 • města Uherský Brod

                     Obrázek               

 

 


Fotogalerie

Mgr. Vladimír Kaška Mgr. Vladimír Kaška Mgr. Jarmila Krajčová Mgr. Jarmila Krajčová Mgr. Gabriela Kosíková Mgr. Gabriela Kosíková Prštné 86, Zlín Prštné 86, Zlín konzultační místnost 1 konzultační místnost 1 konzultační místnost 2 konzultační místnost 2