Kontakty a základní informace

Adresa kanceláře:

Vídeňská 225/3, 639 00 Brno

Korespondenční adresa Hilleho 5, 602 00 Brno

Telefon / fax:

+420 545 247 535
Mobil: (+420) 777 916 285
e-mail: info@podaneruce.cz
www: www.podaneruce.cz
Název organizace: Společnost Podané ruce o.p.s.
IČO: 60557621
Společnost zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu O, složce číslo 674

Číslo datové schránky:

q79abxn

Bankovní spojení a číslo účtu:

Oberbank AG

číslo účtu 2231107576/8040 

Právní forma a typ organizace: obecně prospěšná společnost
Zakladatel: Podanky z.s.
Členství v organizacích: Asociace nestátních organizací ( A.N.O.)
ČESKÉ FÓRUM PRO ROZVOJOVOU SPOLUPRÁCI (FoRS)

 

 


Správní rada

Doc.PhDr. Vladimír Řehan

Ing. Jiří Peška

Ing. Mgr. Oldřich Haičman

MUDrZora Prosková

Mgr. Jaromír Smejkal

JUDr. Petr Smejkal

Mgr. Miroslav Charvát Ph.D.

prof. PhDr. Zbyněk Vybíral Ph.D.

prof. MUDr. Tomáš Kašpárek

 

Ředitel společnosti

Bc. Pavel N o v á k

 

Dozorčí rada

Mgr. Helena R a m p a c h o v á

Pavel P e t ř í k

JUDr. Jitka Smejkalová

 

Vedení organizace:

Ředitel:

Bc. Pavel Novák

Organizační ředitel:

Bc. Pavel Novák

Zástupce ředitele:

Mgr. et Mgr. Helena Rampachová

Divize odborných služeb v JMK

Odborný ředitel:

MUDr. Jiří Dolák

Divize odborných služeb v OLK a ZK

Odborný ředitel:

Mgr. Lukáš Carlos Hrubý

(od 1.1.2017)