Projekt Hard and Smart

Hard & Smart

Jedinou možností jak růst a posouvat současnou taneční scénu k novým horizontům, je neustále pronikat za její aktuální hranice. Nový projekt Hard & Smart je právě jedním z těch, které si kladou za cíl učinit první krok k aktuálně vznikajícím trendům lepšího a bezpečnějšího prostředí nočního života.

Tuto myšlenku se rozhodli podpořit formou úvodní benefiční party (úvodního benefičního večera) umělci jako jsou Skyline, Le Pneumatik, Alef zero a mnoho dalších hudebníků na dvou plně nabitých stageích, takže se bude na co těšit! Navíc se Skyline se při této příležitosti rozhodli pokřtít svoje nejnovější album…

Výtěžek z akce bude použit ve prospěch a bezpečí klubové a taneční scény v Brně. Jeho prostřednictvím se uhradí především intervence potřebné v prostředí nočního života a noční zábavy, které jsou zaměřené na jeho účastníky, tak aby se dostalo případné pomoci a poradenství dehydrovaným a předávkovaným, lidem v akutních psychických potížích a všem ostatním, kteří jsou spojeni s riziky užívání alkoholu či drog a jejich bezpečnému návratu domů.