Tiskové zprávy

Jak přestat kouřit?

Přestat kouřit je jedno z nejčastějších novoročních předsevzetí, které nedodržíme. Odborníci ze Společnosti Podané ruce ví, jak uspět.


[ Více ]

Rapová bitva v NZDM v Olomouci

Soutěž pro děti a mládež v rapování KudyKam battle odstartuje v úterý 12. 12. 2017 v 16 hod.


[ Více ]

Tisková zpráva

Začíná Evropský týden testování HIV a žloutenky. Pomůže odhalit včasná stadia infekce, zamezit jejímu šíření a zajistit úspěšnou léčbu


[ Více ]

Vysoká konzumace alkoholu a drog je stále problémem českých festivalů.

Vysoká konzumace alkoholu a drog je stále problémem českých festivalů. Program Hard & Smart pomáhá návštěvníkům bavit se bezpečněji Brno (1. 9. 2017) – Každý rok stovky lidí neodhadnou účinky pití alkoholu nebo...

[ Více ]

Evropský testovací týden 2016 : Kontaktní centrum v Olomouci se připojuje

Evropský testovací týden 2016 : Kontaktní centrum v Olomouci se připojuje nabídkou anonymního bezplatného testování

18. – 25. 11. 2016


[ Více ]

O drogách netradičně

V tomto duchu se nesl multidisciplinární seminář, který 5. října uspořádala Společnost Podané ruce o.p.s. ve spolupráci s A.N.O., Platformou pro komplexní přístup k užívání drog a závislostem a Katedrou sociální politiky a sociální práce FSS MU. Kromě českých protidrogových specialistů se zúčastnilo i několik zahraničních odborníků.


[ Více ]

Centrum komplexní péče o hazardní hráče: Nabízíme pomoc se závislostí i s dluhy

Nejen se závislostí, ale nově také s dluhy pomohou klientům v Centru komplexní péče o hazardní hráče ve Zlíně-Prštném.


[ Více ]

Konference Patologické hráčství Brno 2016

8. září 2016 proběhla ve Velkém zasedacím sále Nové radnice konference Patologické hráčství Brno 2016, kterou uspořádalo Statutární město Brno ve splupráci se Společností Podané ruce o.p.s. a A.N.O. (Asociace nestátních organizací poskytujících adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostním chováním). Mezinárodní konference s australskými hosty se zaměřila na přenos dobré praxe v oblasti prevence, léčby a snižování škod souvisejících s patologickým hráčstvím a také na téma zodpovědného hraní a regulace hazardu.


[ Více ]

Den bez drog ve Višňovém

Výchovný ústav ve Višňovém uspořádal ve čtvrtek 16. června již druhý ročník akce „Den bez drog“, které se zúčastnily děti z většiny moravských výchovných ústavů.


[ Více ]

Na každém dítěti záleží

Nízkoprahová centra, jako je naše NZDM v Brně, nabízejí ohroženým a sociálně vyloučeným dětem bezpečné prostředí, šanci trávit smysluplně volný čas a najít vhodného průvodce dospíváním. Přesto se potýkají s předsudky a často bojují o přežití.

[ Více ]

VYJÁDŘENÍ SDRUŽENÍ PODANÉ RUCE, O.S. K PROBLEMATICE REGULACE HAZARDU

Sdružení Podané ruce podporuje výraznou regulaci hazardu...


[ Více ]

Projekt Hard and Smart

tisková zpráva k projektu Hard and Smart a benefičnímu koncertu pro podporu tohoto projektu


[ Více ]

Vyjádření vedení SPR, o.s. k problematice gamblingu

V souvislosti s aktuální debatou o regulaci hazardu a financování NNO zveřejňujeme oficiální vyjádření vedení Sdružení Podané ruce, o.s. k této problematice.


[ Více ]

První pomoc patologickým hráčům

Brno 16.4.2012: Patologické hráčství je fenomén, kterému podléhá stále více lidí. V současné době se podle odhadů odborníků   s touto závislostí potýká   v České republice  skoro 100 000 lidí. Gambling způsobuje lidem komplikace jak v oblasti pracovní a materiální, tak i  v oblasti sociální a  rodinné. Závislost jako je patologické hráčství je podle odborníků srovnatelná se závislostí na drogách nebo alkoholu, pouze část postižených ale podstoupí léčbu nebo vyhledá odbornou pomoc.


[ Více ]

Veronika,Jirka a Roman jsou „stále na cestě“

Příběh tří lidí, kterým do života zasáhly drogy se vším všudy. Dluhy, rozpad rodiny, invalidní vozík a nakonec i vězení. Lze těmto lidem pomoci? Je možné, aby se lidé s takovou minulostí vrátili zpět do normálního života? Jsou schopni splácet dluhy? Jaké nástrahy na ně po odchodu z vězení čekají? Tyto a další otázky jsou tématem dokumentu režiséra Petra Barana, který natočil pro Sdružení Podané ruce.


[ Více ]

10 let pomoci lidem v konfliktu se zákonem

Olomouc 16.1.2012:V roce 2002, tedy před 10 lety, otevřelo Sdružení Podané ruce v Olomouci samostatné centrum s cílem pracovat s lidmi, kteří se dostanou do konfliktu se zákonem.


[ Více ]

Sdružení Podané ruce již 20 let pomáhá těm, které nikdo řešit nechce

Brno 20.12.2011: Sdružení Podané ruce (SPR), které pracuje s lidmi závislými na drogách a v posledních letech provozuje také nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, slaví 20 let své existence.


[ Více ]

PREVENCI UŽ NEPODPORUJE JEN STÁT

Brno 12.12.2011: Centrum prevence Sdružení Podané ruce přichází s novým preventivním programem pro žáky speciálních škol „ Na zdraví ?“, zaměřeným na prevenci nejrozšířenější závislosti v České republice – závislosti na alkoholu.Tento program je financován z prostředků soukromého subjektu


[ Více ]

Rada města Prostějova se rozhodla přispět na ochranu veřejného zdraví

Rada města Prostějova vyslyšela žádost prostějovského K-centra provozovaného Sdružením Podané ruce a přispěla na nákup sterilního zdravotnického materiálu částkou 30 000 korun.


[ Více ]

Cena Homo auxiliaris pro pomáhající profese má svého letošního vítěze

Brno 25.10.2011: Pomáhající profese v neziskovém sektoru na Jižní Moravě mají vítěze Ceny Homo auxiliaris pro rok 2011.


[ Více ]

Sociální byty jsou jen začátek

Brno 19.10.2011: V Evropě i v USA je provoz sociálního bydlení běžná a fungující služba.U nás jsou zatím nejchudší obyvatelé měst odkázáni na polozničené ubytovny a azylové domy, které často pouze prohlubují jejich sociální i zdravotní propad.


[ Více ]

Situace na drogové scéně v Jihomoravském kraji a městě Brně

Brno: Sdružení Podané ruce, o.s., které již 20 let nabízí uživatelům drog a jejich blízkým komplexní soubor služeb v regionu jižní Moravy, informuje o stavu drog v číslech a trendech v regionu Jihomoravského kraje a ve městě Brně za rok 2010.


[ Více ]

Znojemský „Netopeer“ letos slaví 10 let od svého vzniku!

V roce 2001 otevřelo Sdružení Podané ruce kontaktní centrum a terénní programy pro uživatele drog ve Znojmě .  Doposud je Netopeer, VDS Znojmo, jako jediná sociální služba tohoto typu na Znojemsku, která se věnuje hlavně problematice užívání nealkoholových drog. 


[ Více ]

Prohlášení ke stavu drogové situace Olomouckém regionu v roce 2010

Prohlášení ke stavu drogové situace Olomouckém regionu v roce 2010Progrese a nové trendy v poskytování služeb v Olomouci a Olomouckém kraji Zahájení projektu „První pomoc pro patologické hráče a jejich rodiny“


[ Více ]

Pohled na drogovou problematiku ve městě Vyškově očima Sdružení Podané ruce

Vyškov: Jedinou službu pro drogově závislé poskytuje v regionu Vyškovsko Sdružení Podané ruce.V roce 2007 otevřelo Sdružení Podané ruce, o.s., které letos slaví 20 let od svého vzniku, ve Vyškově novou službu, která dostala název Drogová služba Vyškov. Tato služba se zaměřuje na snižování rizik, která jsou způsobena užíváním návykových látek.


[ Více ]

Den otevřených dveří v Nízkoprahovém klubu PVC v Blansku Sdružení Podané ruce

Blansko:Blanenský Nízkoprahový klub pro děti a mládež PVC pro laickou i odbornou veřejnost  připravil den otevřených dveří spojený s výstavou výtvorů vzniklých na happeningu StreetArt Jam, který se konal na začátku září. Dveře klubu PVC budou otevřeny od 10 do 16 hodin v pondělí 19.9.2011 a ve středu od 16 hodin, kdy se bude promítat film Čekání na budoucnost. Celá akce probíhá v rámci týdne níozkoprahových klubů , kterou každoročně pořádá Česká asociace streetwork


[ Více ]

Pohled na drogovou problematiku ve městě Prostějově v číslech za rok 2010

Prostějov: K-centrum Prostějov Sdružení Podané ruce, o.s., je jediným zařízením tohoto typu v regionu Prostějovska, které již 10 let poskytuje služby na poli drogové problematiky. Mezi standardní služby tohoto centra patří provoz kontaktního a poradenského programu a terénní práce. Nabídka obou  služeb je určena nejen uživatelům drog, ale i jejich rodinám a blízkým.


[ Více ]

Pohled na drogovou problematiku ve městě Uherské Hradiště prostřednictvím „Káčka“

Uherské Hradiště: 23.6. 2011 v rámci Dne otevřených dveří, nabízejí pracovníci Charáče  ojedinělou možnost, seznámit s chodem a způsobem práce Kontaktního centra Sdružení Podané ruce, o.s. v Uherském Hradišti. Jedná se o jediné zařízení tohoto typu v regionu Uherského Hradiště a okolí, které poskytuje služby na poli drogové problematiky. Mezi standardní služby tohoto centra patří například: provoz kontaktního a poradenského programu a terénní práce, řada preventivních programů.


[ Více ]

Cena Homo auxiliaris pro pracovníka v pomáhajících profesích z neziskovky už počtvrté

Brno: Dnem 28. dubna 2011 nezisková organizace Sdružení Podané ruce vyhlašuje již čtvrtý ročník Ceny Homo auxiliaris, která je stejně jako předcházející ročníky určena pracovníkům pomáhajících profesí v neziskovém sektoru v regionu Jihomoravského kraje. Součástí ceny je finanční dar ve výši 50 000 Kč.


[ Více ]

Lokálního partnerství pro lokality ohrožené sociálním vyloučením Přichystalova – Holická v Olomouci

Olomouc:Sdružení Podané ruce, o.s. zahájilo v prosinci loňského roku práci na  projektu „Vytvoření a podpora Lokálního partnerství pro sociálně vyloučenou lokalitu Přichystalova 70“. Cílem projektu je vytvoření funkční sítě sociálních a navazujících služeb pro osoby žijící v dané lokalitě, a to propojením a nastavením efektivní spolupráce mezi jednotlivými poskytovateli těchto služeb. Projekt přibližuje dostupné služby potřebám obyvatel a současně usiluje o přiblížení obyvatel k jednotlivým službám. Hledá se tedy takové řešení, aby nedocházelo k opakovanému posilování sociálního vyloučení občanů a aby se nabízené služby v zásadě nepřekrývaly. Projekt je zaměřen zejména na lokality Přichystalova70 a Holická 51 v Olomouci.


[ Více ]

Na spolupráci s lékárnami již nejsou peníze

Kontaktní centrum v Prostějově, které provozuje Sdružení Podané ruce o.s., bylo nuceno z finančních důvodů ukončit mnohaletou osvědčenou spolupráci s místními lékárnami v rámci distribuce sterilních injekčních sad pro uživatele drog. Distribuce injekčních setů je důležitou součástí národní strategie snižování rizik spojených s užíváním drog, protože významně snižuje riziko šíření infekčních chorob.


[ Více ]

Brněnské Káčko je na špičce

Kontaktní a konzultační centrum pro uživatele drog v Brně na Vídeňské 3, zřízené a provozované Sdružením Podané ruce, o.s., které v letošním roce slaví 20leté výročí od svého založení, bylo jednou z prvních služeb, které sdružení v roce 1991 začalo poskytovat.


[ Více ]