V Brně Králově Poli se otevírá nový klub pro děti a mládež

Mladí lidé nejen z Králova Pole mohou již od začátku března navštěvovat nový nízkoprahový klub, který pro ně otevírá Společnost Podané ruce. Hlavní poslání klubu je nabídnout mladým prostor pro aktivní a smysluplné trávení volného času. Vše dobrovolně, bezplatně, anonymně, ale zároveň pod dohledem zkušeného personálu. Starší děti a mládež ve věku 15 až 26 let se v klubu mohou pobavit, zahrát fotbálek nebo ping-pong, ale také se poradit v nejrůznějších životních situacích, se kterými si nevědí rady. Může se jednat o rozvod rodičů, problémy ve škole, s návykovými látkami či šikanou.

 

Speciálně pro děti a mládež provozuje Společnost Podané ruce již jeden oblíbený nízkoprahový klub v lokalitě Brno-střed a dalších pět potom v jiných moravských městech.

 

V novém brněnském nízkoprahovém klubu na Palackého tř. 33 (u zastávky Husitská) se na mladé lidi bude těšit sympatická čtveřice sociálních pracovníků - Lucka, Klára, Veronika a Filip. Na facebooku hledejte „Nízkoprah Krpole“.

 

Zkušený personál klubu pomůže dětem smysluplně trávit volný čas.

 

 

Způsob trávení volného času by měl dětem a dospívajícím přinést dostatek zábavy, odpočinku, pohybu, ale také rozvíjet kreativitu a talent. Mnoho rodin se však dnes potýká s existenčními a dalšími problémy, které se následně negativně odráží na životním stylu dětí. České děti a mladiství obsadili podle celoevropských srovnání horní příčky v konzumaci alkoholu, cigaret i konopných drog. Zároveň téměř 40 % mladých ve věku 16 let má zkušenost s nějakou nelegální drogou. Volný čas dětí by se proto neměl brát na lehkou váhu.

 

Autor: JB