Pozvánka na konferenci

Na konferenci „Racionální drogová regulace“ se v Brně představí světoví odborníci v oblasti drogové problematiky

 

Tradiční represivní přístup jako prostředek k regulaci drog ve společnosti je dlouhodobě neefektivní. Řada zemí již mění svůj postoj k drogové otázce a posunuje se od absolutní restrikce k uplatňování principů „harm reduction“. Jde tedy cestou cíleného snižování negativních dopadů užívání drog na samotné konzumenty a přeneseně pak na celou společnost. Jak tyto změny vypadají v praxi a jaké výsledky jejich zavedení přineslo? Řečníci z řad předních světových odborníků v oblasti drogové problematiky se sejdou tento týden v Brně na konferenci Racionální drogová regulace (4. - 6. 10. 2017, Sál B. Bakaly, Žerotínovo nám. 6, Brno), kde se s odbornou veřejností podělí o nejzajímavější postřehy ze své praxe.

 

Konferenci pořádá A.N.O. (Asociace nestátních organizací) ve spolupráci se Společností Podané ruce, která nabízí komplexní služby v oblasti prevence a léčby závislostí včetně všestranné pomoci drogově závislým i jejich blízkým. Ve své činnosti se opírá právě o principy „harm reduction“.