Noc venku ve Znojmě zaujala bezmála dvě stovky lidí

Čtvrtý ročník celorepublikové akce „Noc venku“ přilákal i letos účastníky z celého Znojma, kteří přišli ve čtvrtek 23. listopadu 2017 vyjádřit svoji solidaritu s lidmi bez domova. Na organizaci akce se spolupodílelo také znojemské Kontaktní centrum Společnosti Podané ruce. Pracovnice centra představily tematickou výstavu fotografií pořízených v rámci místních terénních služeb.

 

Unikátní akce „Noc venku“ se ve Znojmě setkala s velkým zájmem. Jejím smyslem je upozornit na problematiku bezdomovectví. Součástí je vždy doprovodný program a sbírka šatstva nebo potravin pro potřebné. Ve Znojmě byly trvanlivé potraviny v hodnotě aspoň 50 Kč dokonce pomyslnou vstupenkou na samotnou akci, na kterou nakonec přišlo 170 účastníků. Celkem se pak ten večer vybralo 130 kg potravin a 10 pytlů oblečení, které budou rozdány lidem bez domova. Zároveň se také našlo 13 odvážných nocležníků, kteří na ulici opravdu přečkali chladnou listopadovou noc.

 

 

Základní potřeby lidí na ulici? Výstava fotografií hledala odpovědi

 

Znojemské Kontaktní centrum Společnosti Podané ruce připravilo stejně jako loni výstavu fotografií, která se zaměřuje na témata související s posláním akce Noc venku. Letošní komentovaná výstava s názvem „Oni jako my“ se snažila odrážet potřeby lidí bez domova. Fotografie pořídila pracovnice Kontaktního centra v rámci terénní sociální práce a nově byl přizván také profesionální fotograf. V rámci výstavy byla také představena literární autorská tvorba klientů.

 

 

Kontaktní centrum dále připravilo pro návštěvníky informační stánek s letáčky, kde se zájemci mohli dozvědět, na jaké služby se mohou ve městě Znojmě obracet v nouzové situaci, jako je ztráta bydlení, zadlužení, problémy s drogami nebo pokud by se stali obětí trestné činnosti či domácího násilí. Účastníci dostali také upomínkové placky. Hlavním pořadatelem celé akce bylo Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o., za finančního přispění města Znojma. Noc venku se konala zároveň v řadě dalších větších měst po celé republice.