Nadační fond Albert dětem

 

 

Fotbalový turnaj nebo výtvarné workshopy zaměřené na streetart, graffiti, design a malbu. To jsou jen některé z celkem z více než stovky akcí pro děti a mládež, které Společnost Podané ruce mohla v roce 2017 uspořádat díky štědré podpoře Nadačního fondu Albert dětem.

V uplynulém roce Společnost pro mladé lidi z Olomouce naplánovala a uskutečnila celkem 101 volnočasových, zájmových a sportovních akcí. Projekt Terénní programy pro děti a mládež v Olomouci na jednotlivé aktivity přilákal 1299 účastníků. „U dětí a mládeže tímto způsobem posilujeme týmového ducha, schopnost navzájem se poznávat, utvářet a upevňovat mezi sebou zdravé vztahy. Zprostředkováváme jim zážitky, ke kterým by jinak mnohdy neměli příležitost se dostat,“ říká Dušan Gajdošík, vedoucí Nízkoprahového centra pro děti a mládež v Olomouci a také koordinátor projektu.

Mezi nejpovedenější akce patřil zejména Fotbalový turnaj KudyKam Cup 2017 a KudyKam Cup Junior, které se těšili velkému zájmu účastníků i diváků. Přitáhnout mladé lidi dokázaly také výtvarné workshopy zaměřené na streetart, graffiti, design a malbu. Workshopy se staly atraktivní možností vytvořit specifické výtvarné dílo, které zůstalo nejen silnou vzpomínkou na vlastní, nově objevený talent, ale stalo se také pevnou součást sídlištní architektury. „Během aktivit jsme uskutečnili řadu situačních intervencí a zaměřovali se na poradenství týkající se rizikových projevů graffiti subkultury. Z něčeho, co bývá často označováno za vandalizmus, se po tomto workshopu stal svébytný projev uměleckého vyjádření mladých tvůrců,“ upozorňuje Dušan Gajdošík.

V letošním roce se díky podpoře Nadačního fondu Albert dětem podařilo částečně financovat pracovní úvazek terénního pracovníka společnosti, rozšířit nabídku volnočasových aktivit, získat sportovní vybavení a množství deskových her, zaměřených na poznávání, vzdělávání, kooperaci a podporu komunikace ve vrstevnické skupině.

Volnočasové aktivity patří k důležitým nástrojům primární prevence sociálně patologických jevů u dospívajících, jako jsou experimentování s drogami, agresivní chování, záškoláctví, šikana nebo krádeže. Jsou přirozenou cestou ke komunikaci s ohroženými skupinami mládeže, které mají tendenci nevyhledávat jiné formy pomoci ve stávající síti sociálních služeb.