Monsignore David Bottrill - R.I.P.

V sobotu 14.10.2017 zemřel ve věku 92 let náš dlouholetý britský (velšský) přítel Monsignore David Bottrill, díky jehož štědré finanční pomoci přežily Podané ruce především první dva roky své existence. Vzdáváme čest jeho památce.