O organizaci

 

Pomáháme lidem v náročných situacích jejich života, a to ve dvou stěžejních oblastech: v oblasti závislostí a v oblasti práce s dětmi a mládeží. Tvorbou kvalitních preventivních, podpůrných a intervenčních služeb pomáhámehledat a vytvářet cesty k sociální, zdravotní i osobní stabilizaci našich klientů s ohledem na dlouhodobě udržitelnou kvalitu jejich života a osobní spokojenost.

Kontakty a základní informace

Základní informace o Společnosti Podané ruce o.p.s. - kontakty, bankovní účty.

Vedení organizace

Jsme nestátní nezisková organizace, která se věnuje prevenci, léčbě a další pomoci lidem s obtížemi se závislostmi a práci s dětmi a mládeží.

Kontakty na pobočky

Kontaktní informace na pobočky Společnosti Podané ruce o.p.s.

Vize, cíle, poslání

Vize, cíle, poslání, hodnoty a principy, ze kterých vychází služby Společnosti Podané ruce o.p.s.

Historie organizace

Podrobná historie Společnosti Podané ruce o.p.s. - od jeho vzniku v roce 1991 až do současnosti, včetně počátků sahajících až do roku 1984.

Organizační struktura

Podrobná a transparetní organizační struktura Společnosti Podané ruce o.p.s.

Výroční zprávy

Výroční zprávy Společnosti Podané ruce o.p.s. jsou k dipozici ke stažení ve formátu MS Word, nebo PDF, případně zkomprimovány metodou ZIP.

Fotogalerie

Fotografie z dlouhodobých i krátkodobých programů, výstav, konferencí, PR aktivit, které vznikly díky působení nebo za spoluúčasti Společnosti Podané ruce o.p.s.

Tiskové zprávy

Aktuality

Aktuality a informace o Společnosti Podané ruce o.p.s.