Centrum komplexní péče pro hazardní hráče ve Zlínském kraji

Kontakt

Centrum komplexní péče ve Zlínském kraji

Prštné 86 (2. patro)

Zlín 760 01

 

e-mail: gambling.zk@podaneruce.cz

skype: Terapeutické centrum ve Zlínském kraji

facebook: Terapeutické centrum & Centrum komplexní péče ve Zlínském kraji

 

Mgr. Jarmila Krajčová – vedoucí centra, psycholožka

tel. 777 478 088; e-mail: krajcova@podaneruce.cz

 

Mgr. Yvona Kopečková - terapeutka, sociální pracovnice

tel. 777 293 960; e-mail: kopeckova@podaneruce.cz

 

 

Pracoviště v Uherském Hradišti

v budově Kontaktního centra - Šromova 145             (v budově bývalé restaurace Almara)

vhodné se předem objednat na tel.

777 478 088

 

Pracoviště v Kroměříži

Prusinovského 185/7 (u Riegrova náměstí, napravo od ČSOB, vchod je z ulice Dobrovského)

vhodné se předem objednat na tel.

778 417 681

I v roce 2018 pokračují ve Zlíně SKUPINOVÁ SETKÁVÁNÍ, nově nabízíme skupiny dvě, jednu pro klienty, kteří abstinují (další běh začne od září) a druhou pro ty, kdo se snaží se závislostí přestat (průběžně po celý rok). Více informací o skupinách naleznete v letácích.

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ A TERAPIE

DLUHOVÉ PORADENSTVÍ

pro hazardní hráče a jejich blízké

 

Služba je určena:

Osobám, které hrají výherní automaty, ruletu nebo jiné hazardní hry a to jak v hernách, či na internetu; sází; hrají počítačové hry nebo se věnují jiným činnostem (např. chat, nakupování, apod.), a toto jednání má pro ně a jejich okolí negativní dopady – zadlužovaní, zhoršení vztahů s blízkými či rozpad rodiny, stres, ztráta volného času a zájmů, apod.

Dále rodičům, partnerům a příbuzným či blízkým lidí, kteří mají problém s hazardním hraním či hraním počítačových her nebo jinou nelátkovou závislostí.

V neposlední řadě také lidem, kteří prošli léčbou nebo závislost na hraní zvládli vlastními silami a dále mají zájem o podporu v abstinenci či další služby Centra.

Centrum komplexní péče ve Zlínském kraji je registrovanou sociální službou dle zákona 108/2006 Sb. (odborné sociální poradenství, č. identifikátoru: 3424265) a je držitelem certifikátu odborné způsobilosti pro zařízení a programy poskytující adiktologické odborné služby, vydaného Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

      Otestujte se: nakolik je Vaše hraní/sázení problematické? DOTAZNÍK

Poskytované služby:

 • Psychologická pomoc: poradenství, psychoterapie, zvládání abstinence, doléčování, pomoc v krizové situaci
 • Skupinová setkávání
 • Poradenství pro příbuzné a blízké hráčů
 • Dluhové a finanční poradenství – finanční plán, návrh na insolvenci atp. 
 • Sociální poradenství – pomoc s vyřizováním sociálních a trestněprávních záležitostí
 • Pomoc při jednání s úřady
 • Zprostředkování léčby a dalších návazných služeb
 • Besedy a přednášky na školách a jiných organizacích.
 • Hra na hraně - preventivní program patologického hráčství, další informace v letáku.

Jak se k nám dostanete?

Trolejbusem č. 1, 2, 3, 6 a 10 - zastávka Prštné, vlakem na tutéž zastávku. Po vystoupení půjdete kolem prodejny Albert (bývalý Interspar) směrem k řece, přejdete most a vlevo uvidíte šedou nízkou budovu (s velkým nápisem "Dobrá školka"). Sídlíme ve 2. patře.

Pokud k nám jedete autem a používáte navigaci, zadávejte adresu Náves 86. Parkovat je možné přímo před budovou. 

 

Mapa

 

Provozní doba Zlín

Po: 9:00 - 17:00

Út: 9:00 - 17:00

St: 9:00 - 18:00

Čt: 9:00 - 17:00

Pá: 9:00 - 16:00

 

Provozní doba Uherské Hradiště

Út: 9:00 - 17:00

Čt: 9:00 - 17:00

 

Provozní doba Kroměříž

Út: 9:00 - 17:00

 

V případě zájmu o služby je vhodné se předem telefonicky objednat.

 

Tým

 • Mgr. Lukáš Carlos Hrubý - odborný ředitel
 • Mgr. Vladimír Kaška - vedoucí oddělení ve Zlínském kraji     
 • Mgr. Jarmila Krajčová – vedoucí centra, psycholožka
 • Mgr. Yvona Kopečková - terapeutka, tel.: 777 293 960
 • Bc. Eliška Slavíková - dluhová poradkyně, tel.: 775 882 540

 Supervizorka: Mgr. Jana Kohnová, psycholožka

 

Dokumenty ke stažení:

Informace pro klienty

Práva a povinnosti klientů

Postup podání podnětu, připomínky či stížnosti

 

Zásady poskytování služby

Pracovníci Centra komplexní péče se řídí Etickým kodexem sociálních pracovníků, Etickým kodexem české psychoterapeutické společnosti, zákonnými normami ČR a jinými mezinárodními smlouvami.

 

Základní zásady poskytované služby jsou především:

     Bio-psycho-sociálně-spirituální model. Tento model se opírá o koncept zdraví prosazovaný Světovou zdravotnickou organizací, který definuje zdraví jako stav tělesné, duševní a sociální pohody, nikoliv pouze nepřítomnost nemoci nebo vady.

    Anonymita, bezplatnost. Klient může využívat služeb bez obav ze ztráty anonymity. Všechny poradenské služby jsou poskytovány bezplatně.

    Veřejná přístupnost ke službě. Program je veřejně přístupný bez rozdílu pohlaví, národnosti, rasy, náboženského vyznání, politického přesvědčení, fyzického či psychického zdraví, právního či společenského postavení a socioekonomických možností. Služby jsou pro klienty přístupné bez ohledu na typ užívané návykové látky či nelátkové závislosti, historii užívání a způsob aplikace návykové látky. Služba je přístupná bez zbytečných odkladů.

    Respektování volby klienta, dobrovolnost využívání služby. Je respektována volba klienta ve způsobu života. Abstinence není podmínkou k využití služby. Využívání služby je dobrovolné.  Klienti mohou vyjadřovat svou vlastní vůli a podávat podněty či stížnosti týkající se služby.

    Flexibilita a potřebnost. Služby se přizpůsobují aktuálním potřebám klientů a pružně na ně reagují.

    Aktivizace klienta, podpora klienta v odpovědnosti za sebe sama.

    Rovný, ale zároveň individuální přístup ke klientům. Ctí se jedinečnost každého klienta a jeho vlastní vůle.

    Dodržování práv klienta. Zaměstnanci dodržují Listinu základních práv a svobod, Etický kodex sociálních a zdravotnických pracovníků a Etický kodex České psychoterapeutické společnosti.

    Propojení psychologické a sociální péče. Klademe důraz na poskytování a propojení psychologické a sociální práce. Klientům nabízíme komplexní nabídku těchto služeb na jednom místě a v paralelním běhu.

 

Napsali o nás:

CKP - Zlínský kraj

Jak pomoci člověku, který má problémy s hazardním hraním - www.zkola.cz

Skupinová setkávání pro blízké osob se závislostí - ZlinDnes.cz

Centrum komplexní péče pro hazardní hráče ve Zlínském kraji - Český rozhlas Brno: Co vy na to?ZlinDnes.czwww.nudz.czwww.uherskybrod.cz 

Detašované pracoviště v Kroměříži: www.mesto-kromeriz.cz, www.kojetin.cz, www.muchropyne.cz

Hra na hraně - program prevence hazardního hráčství - www.otrokovice.cz

 

ZPĚTNÁ VAZBA

Pokud byste nám chtěli sdělit Váš názor na naši službu (můžete i anonymně), nabízíme Vám možnost využít náš nový formulář na webu.

 

Projekt je financován dotační podporou:

Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Zlínského kraje (projekt Prevence rozvoje patologického hráčství u žáků a studentů formou realizace programu Hra na hraně a besed na školách) 


Fotogalerie

Mgr. Jarmila Krajčová Mgr. Jarmila Krajčová Mgr. Yvona Kopečková Mgr. Yvona Kopečková